Управління Кластером

Управління Кластером побудоване на чітких та прозорих умовах

Загальні збори

Загальні Збори членів є вищим органом управління, що приймає рішення з будь-яких питань її діяльності.

Кожен із членів має кількість голосів, що пропорційна кількості працівників, які працевлаштовані в члена Кластеру у Львові.

Склад загальних зборів

Місцеві компанії

Компанії - члени з головним офісом у Львові

Не місцеві компанії

Компанії – члени з головним офісом у інших містах

Учасники кластеру на загальних зборах визначають кількісний склад Наглядової Ради, обирають членів
Наглядової Ради, Голову Наглядової Ради та його заступника.

Більше про учасників

Наглядова рада

Наглядова Рада є постійно діючим колегіальним органом управління. Наглядова рада складається з представників компаній, місцевої влади та представників навчальних закладів, що готують ІТ-спеціалістів.

СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Представники місцевих компаній

До 4 представників компанії – членів з головним офісом у Львові

Представники немісцевих компаній

До 4 представників компанії – членів з головним офісом у інших містах

Представники навчальних закладів

Номіновані представники НУ “Львівська політехніка” та ЛНУ “ім. Івана Франка”

Представники місцевої влади

Номіновані представники Львівської міської ради

УЧАСНИКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Іван Бабічук
Голова Наглядової Ради Львівського ІТ Кластеру, VP Engineering, EduNav
Олег Денис
EVP Administration, SoftServe
Андрій Крупа
CEO, ELEKS
Андрій Павлів
CEO, N-iX
Юрій Адамчук
Chief Operating Officer, Avenga
Ігор Костів
Associate Vice President, Engineering, GlobalLogic
Ігор Вершинін
СEO, Vector Software
Олександр Музичук
CEO & Co-Founder, Abto Software
Олена Козлова
CEO & Co-Founder, PLVision
Орест Блажиєвський
Директор, Техніка для бізнесу
Михайло Пузраков
COO, Chairman, Co-Founder, Intellias
Іван Когут
CTO & Co-Founder, Perfectial
Андрій Табачин
CEO, Nravo, EdPro