August 13, 2020
Read time: 11 min.

Куди Вступати у 2020 Році: Навчальні Програми Кластера

У зв’язку з пандемією COVID-19 цьогоріч вступна кампанія розпочалася на місяць пізніше. Реєстрація електронних кабінетів розпочалася 1 серпня, а прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня для тих, хто вступає за результатами ЗНО. Для вступників, які у майбутньому планують пов’язати свою професійну діяльність із сферою технологій, ми підготували підбірку інноваційних бакалаврських програм, оновлених та запущених Львівським ІТ Кластером. Навчальні плани усіх програм розроблялися спільно експертами провідних ІТ-компаній та викладачами університетів. Оновлені бакалаврські програми – це поєднання роботи над власними проєктами, вивчення профільних дисциплін, участі у воркшопах та семінарах, які проводять запрошені спеціалісти з ІТ-індустрії та  які також виступають у ролі менторів та наставників для студентів.

Де: ЛНУ ім. І. Франка, Факультет електроніки та комп’ютерних технологій, спеціальність Інформаційні системи та технології (№126).

Інноваційна програма навчання Data Science & Intelligent Systems стартувала у вересні 2017 року. Це чотири окремі спеціалізації навчання, об’єднані однією назвою. Перший рік навчання студенти програми вивчають базові предмети спільні для всіх напрямків: вища математика, дискретна математика, алгоритми та структури даних, програмування та об‘єктно-орієнтоване програмування. Також на першому курсі студенти вчаться працювати в команді та презентувати свої проєкти. А вже на другому курсі зможуть обрати свій майбутній профіль з 4 напрямків: Artificial Intelligence & Machine Learning, Data Science, Internet of Things та Smart Solutions. Студенти також матимуть можливість проходити літню практику в ІТ компаніях та брати участь у тематичних літніх таборах.

Ліцензований обсяг: 100 місць

Обсяг держзамовлення: 12

Слідкуйте за деталями на вебсайті програми та на Facebook-сторінці програми.

 

  • Інтелектуальний аналіз даних (Data Science) та Комп’ютерні науки (Computer Science)

Де: ЛНУ ім. І. Франка, Факультет прикладної математики та інформатики, спеціальність Системний аналіз (№124), освітня програма (спеціалізації) інтелектуальний аналіз даних (Data Science) та системний аналіз. Спеціальність Комп’ютерні науки (№122), освітня програма (спеціалізація) “Інформатика”.

Обидві змінені навчальні програми (Data Science та Computer Science) були запущені у вересні 2017 року. Над програмами працювали ІТ спеціалісти, спільно з представниками університету. Після закінчення 1-го курсу студенти програми Data Science обирають одну з двох спеціалізацій (“Системний аналіз” чи “Інтелектуальний аналіз даних”). Наука про дані (Data Science) – це міждисциплінарна сфера комп’ютерних наук, яка вивчає методи аналізу даних для того, аби отримати з них якнайбільшу інформацію та нові знання. Наука тісно пов’язана з такими сферами, як машинне навчання, штучний інтелект, великі дані тощо. Влітку студенти проходять практику у львівських ІТ компаніях, де працюють з ІТ спеціалістами над конкретними проєктами.

Детальніше про навчальні програми за посиланням.

Де: ЛНУ ім. І. Франка, Механіко-математичний факультет, спеціальність Статистика (№112), Освітня програма (спеціалізація) “Статистичний аналіз даних”.

Аналіз даних (Data Science) є сучасним варіантом класичної математичної дисципліни “Статистика”, який крім традиційних статистичних методів включає в себе збір даних, бази даних, візуалізацію даних, машинне навчання, розпізнавання образів, штучні нейронні мережі та багато іншого. Освітня програма “Статистичний аналіз даних” (Statistics & Data Science) була запущена у вересні 2019 року. Ця спеціалізація є міжкафедральною – у підготовці бакалаврів беруть участь практично всі кафедри факультету. Мета програми  – підготувати аналітиків даних – фахівців зі статистики, які володіють фундаментальними математичними знаннями та сучасними практичними навичками досліджень. Після закінчення навчання бакалаври спеціалізації “Статистичний аналіз даних” зможуть працювати аналітиками даних, бізнес-аналітиками, фінансовими аналітиками в державних і приватних компаніях. Програма розроблена спільно з експертами компаній N-iX та SoftServe.

Ліцензований обсяг: 60 місць

Держзамовлення: 25

Слідкуйте за деталями на вебсайті програми та на Facebook-сторінці програми.

Де: ЛНУ ім. І. Франка, Факультет електроніки та комп’ютерних технологій, спеціальність та спеціалізація “Інженерія програмного забезпечення” (№121).

Інженерія програмного забезпечення – це інженерна дисципліна, яка пов’язана зі всіма аспектами виробництва програмного забезпечення від початкових стадій створення специфікації до підтримки системи після здачі в експлуатацію. Програма «Інженерія програмного забезпечення» (Software Engineering) почала діяти на Факультеті електроніки та комп’ютерних технологій минуло року. Студенти вивчають мови програмування та технології розробки веб-сайтів, віконних і мобільних додатків, загальну теорію проєктування, конструювання та моделювання програмного забезпечення, управління проєктами з розробки програмних систем, принципи та підходи до тестування програмних продуктів, системи штучного інтелекту. В межах програми діють дві спеціалізації (Інженерія програмного забезпечення систем наук про дані та штучного інтелекту  DS and AI Systems Software Engineering та Інженерія програмного забезпечення вбудованих систем – Embedded Systems Software Engineering).

Ліцензований обсяг: 75 місць

Державне замовлення: 5

Слідкуйте за деталями на вебсайті програми та на Facebook-сторінці програми.

Де: ЛНУ ім. І. Франка, Факультет електроніки та комп’ютерних технологій, Кафедра сенсорної та напівпровідникової електроніки і Кафедра фізичної та біомедичної електроніки, спеціальність “Мікро- та наносистемна техніка” (№153).

Програма “Сенсорні та діагностичні електронні системи” є оновленням попередніх − “фізична і біомедична електроніка” (2003) та “мікро- та наноелектроніка” (2009) і враховує сучасні тренди в галузі інформаційних технологій. Випускники програми будуть підготовлені в напрямках сенсорики, біомедичної електроніки, валідації і тестування для проєктування та розробки технічних систем різного призначення. Знання отримані під час навчання тут дозволять випускникам проєктувати, розробляти, тестувати і підтримувати протягом життєвого циклу рішення в галузях Інтернету речей (оцінка основних сенсорів для IoT, передача і обробка сигналів сенсорів), вбудованих систем (Embedded-розробники), електронних систем різного призначення (Automotive, Biomedicine), мікропроцесорної техніки, тощо.

Ліцензований обсяг бакалаврату: 100 місць

Держзамовлення: 55

Слідкуйте за деталями на вебсайті програми та на Facebook-сторінці програми.

Де: ЛНУ ім. І. Франка, Факультет управління фінансами та бізнесом, Спеціальність “Публічне управління та адміністрування” (№281)спеціалізація  “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах” .

Нова освітня програма HR Management in Public Sector and Business була відкрита у вересні 2019 року. Вона поєднує практику з HR-менеджменту, розробку та реалізацію тренінгових програм та програм розвитку персоналу в провідних ІТ-компаніях, бізнес-структурах та публічних органах. Лекції та практичні заняття проводять спеціалісти-практики з HR-сфери. Студенти навчаться розробляти корпоративні стандарти, іміджеві кампанії, персональні бренди, тренінгові програми. Особлива увага приділяється професійній англійській та PHR (human resources+public relations). Перевага освітньої програми – водночас і ґрунтовна університетська освіта, і можливість випробувати отримані знання через виконання проєктів, практику та стажування у провідних ІТ-компаніях, бізнес-структурах та публічних органах.

Ліцензований обсяг: 20 місць

Слідкуйте за деталями на вебсайті програми та на Facebook-сторінці програми.

Де: Львівська Політехніка, Інститут Комп’ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА), Кафедра комп’ютеризованих систем автоматики, спеціальність Комп’ютерні науки (№122), Освітня програма (спеціалізація) “Системна інженерія (Iнтернет речей)”.

Бакалаврська програма Інтернет Речей (ІоТ) – це перша інноваційна програма, яку розробляли академіки спільно з ІТ-експертами за підтримки Львівського ІТ Кластера. ІоТ стартувала у 2016 році, а цьогоріч перші випускники отримали дипломи бакалавра. Інтернет речей (Internet of Things) – це галузь, яка займається розробкою побутових пристроїв, так званих «розумних речей», які з під’єднанням до Інтернету отримують більше можливостей та функцій. Студенти програми крім програмування, математики, фізики, електроніки та електротехніки, вивчають також як створювати та презентувати власні проєкти і як працювати в командах. Також на базі сучасної лабораторії ІоТ Lab, яка була відкрита у 2018 році, студенти мають змогу самотужки створювати власні пристрої та «розумні» речі.

Ліцензований обсяг: 150 місць

Держзамовлення: 30 місць

Більше інформації на вебсайті програми та на Facebook-сторінці.

Де: Львівська Політехніка, Інститут Комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ), Кафедра систем штучного інтелекту, спеціальність Комп’ютерні науки (№122), Освітня програма (спеціалізація) “Системи штучного інтелекту”.

Програма “Системи штучного інтелекту” стартувала у вересні 2017 року. Штучний інтелект – це розділ комп’ютерної науки, де комп’ютер навчають думати за принципом людського мозку, тобто самонавчатися на основі великої кількості даних, розпізнавати речі, об’єкти, мову, шукати взаємозв’язки між групами даних, систематизувати їх та аналізувати, будувати передбачення. Студентам програми АІ пропонують інноваційні предмети, серед яких: людино-машинна взаємодія, машинне навчання, візуалізація даних, основи робототехніки, методи штучного інтелекту тощо, а вже з першого курсу студенти розробляють власні проєкти.

Ліцензований обсяг: 90 місць

Детальніше на вебсайті програми та на Facebook-сторінці програми.

Де: Львівська Політехніка, Інститут Комп’ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА), Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, спеціальність Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (№152), освітня програма (спеціалізація): Робототехніка.

Навчання на бакалаврській програмі Robotics розпочалося у вересні 2018 року. Мета бакалаврської програми “Робототехніка”  – підготувати фахівців четвертої індустріальної революції (Industry 4.0), які зможуть розробляти, програмувати та керувати роботами, вбудованими пристроями та комп’ютеризованими системами. Однією з найістотніших переваг спеціальності “Робототехніка”, в порівнянні з традиційними ІТ-спеціальностями, є тісне поєднання досвіду роботи з програмною та апаратною частинами. Окрім загальних дисциплін з інформатики та електроніки, як от: основи програмування, цифрової схемотехніки, робототехніки та теорії керування, сенсорних та вимірювальних технологій, студенти вивчають Web-технології, розробляють мобільне програмне забезпечення, вчаться програмувати мікроконтролери, проєктувати комп’ютеризовані та роботизовані системи (роботи, дрони, інтелектуальні сенсори і розумні будинки).

Ліцензований обсяг: 185 місць

Держзамовлення: 44 місця

Більше інформації на вебсайті програми та на Facebook-сторінці програми.

Де: Львівська Політехніка, Інститут Комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ), Кафедра інформаційних систем та мереж, спеціальність Системний аналіз (№124).

Бакалаврська програма Business Analysis & Data Science стартувала у вересні 2018 року. Освітня програма базується на прикладних математичних дисциплінах, сучасних інформаційних технологіях і спеціальних дисциплінах, орієнтованих на вивчення сучасних теорій управління, прийняття рішень, методів математичного і комп’ютерного моделювання, методів та технологій бізнес-аналізу та машинного навчання для побудови сучасних програмних систем широкого спектру. Перші два курси навчання відбувається спільно, а починаючи з третього курсу студенти можуть обрати один з 3-х напрямків: Business Analysis (BA), Data Science (DS) та Business Intelligence (BI).

Ліцензований обсяг: 125 місць

Держзамовлення: 37 місць

Детальніше на вебсайті програми та на Facebook-сторінці програми.

  • Програми з Кібербезпеки

Де: Львівська Політехніка, Інститут Комп’ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА), Кафедра захисту інформації, спеціальність Кібербезпека (№125), спеціалізація “Адміністрування систем кібербезпеки”.

Де: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Навчально-науковий інститут цивільного захисту, Кафедра управління інформаційною безпекою, спеціальність Кібербезпека (№125).

Де: ЛНУ ім. І. Франка, Факультет прикладної математики та інформатики, Кафедра інформаційних систем, спеціальність Кібербезпека (№125).

Кібербезпеку вважають одним з найактуальніших на сьогодні напрямком захисту даних, який пов’язаний із захистом цифрової інформації, операційних систем, комп’ютерних мереж, серверів, баз даних, державних і приватних установ від несанкціонованого втручання сторонніх осіб.

Програми з кібербезпеки у Львівській Політехніці та Львівському Державному Університеті безпеки життєдіяльності були запущені у вересні 2018 року. Оновлення навчальної програми у Львівській Політехніці відбувалось на нововведеній спеціалізації “Адміністрування систем кібербезпеки”, яку студенти можуть обрати після першого року навчання.  Вивчення фахових дисциплін надає студентам глибше розуміння основних положень сучасної концепції кібербезпеки, системних питань захисту даних і програмного забезпечення.

Навчальна програма у ЛДУ БЖД готує майбутніх інженерів з кібербезпеки (SecOps). Програма передбачає якісну підготовку фахівця, який зможе працювати в ІТ-компаніях та інших підприємствах на посадах, пов’язаних із захистом інформації в комп’ютерних мережах та інформаційною безпекою. Інженер з кібербезпеки знає основні положення захисту інформації, має теоретичні та практичні навички в побудові захищених комп’ютерних мереж, вміє проводити тестування на проникнення в комп’ютерні мережі та аналізувати їх захищеність від шкідливих впливів.

У ЛНУ ім. І. Франка програма з кібербезпеки була розроблена спільно з компанією SoftServe та запущена минулого року. Програма готує висококваліфікованих фахівців, які здатні розробляти та використовувати сучасні методи та засоби захисту інформації. Щодо кар’єрних перспектив, то випускники зможуть знайти себе у розробці комп’ютерних програм, інформаційній аналітиці, безпеці інформаційних систем, фінансово-економічній безпеці, управлінні проєктами та програмними комплексами. 

Ліцензований обсяг:

Львівська Політехніка: 240, (90 держзамовлення)

ЛДУ БЖД: 60 (3 держзамовлення)

ЛНУ ім. І. Франка 60 (5 держзамовлення)

Слідкуйте за деталями про програму у Львівській Політехніці на вебсайті програми та на Facebook-сторінці, про програму в ЛДУ БЖД можна дізнатись більше на вебсайті програми та на Facebook-сторінці, а про програму у ЛНУ ім. І. Франка – на вебсайті програми та Facebook-сторінці.

  • Програми Computer Science: Комп’ютерні науки та ІТ і бізнес аналітика

Де: Український Католицький Університет, факультет прикладних наук

Програма з комп’ютерних наук (спеціальність №122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології) в першу чергу орієнтована на технічну складову і передбачає три спеціалізації: програмна інженерія, штучний інтелект та людино-машинна взаємодія. Натомість, програма інформаційні технології та бізнес-аналітика (спеціальність №124 Системний аналіз) орієнтована на застосування прикладних інформаційних технологій до потреб сучасного бізнесу, зокрема щодо аналітики бізнес-процесів та їх автоматизації.

Програми вирізняються поглибленим вивченням англійської мови шляхом викладання окремих курсів англійською мовою і участі в літній англомовній школі. До читання лекцій залучаються міжнародні партнери УКУ та відомі професіонали з провідних компаній Львова, України і світу.

Детальніше на вебсайті та Facebook-сторінці програм.

  • Програми у «IT Step University»

Де: IT Step University

«IT Step University» – це перший приватний ІТ-університет в Україні, який спеціалізується на ІТ-освіті. Навчальні програми – це унікальні авторські методики, що отримали високу оцінку IT-індустрії, а викладачі – практики з найбільших ІТ-компаній України. ВНЗ готує бакалаврів та магістрів за спеціальностями, які є актуальними на ІТ-ринку. Університет пропонує 5 інноваційних бакалаврських програм – Веб-програмування, Веб-дизайн, Комп’ютерні мережі та кібербезпека, Інтернет речей, Розробка програмного забезпечення. А також чотири магістерські програми – Аналіз та обробка великих даних, Моделювання великих даних, Наука про дані та Штучний інтелект. По завершенню навчання студенти отримують диплом про вищу освіту, а також можуть отримати міжнародні сертифікати від лідерів індустрії, компаній Microsoft, Cisco, Autodesk, Oracle, Google.

Більше інформації за посиланням.

Share:
Куди Вступати у 2020 Році: Навчальні Програми Кластера

У зв’язку з пандемією COVID-19 цьогоріч вступна кампанія розпочалася на місяць пізніше. Реєстрація електронних кабінетів розпочалася 1 серпня, а прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня для тих, хто вступає за результатами ЗНО. Для вступників, які у майбутньому планують пов’язати свою професійну діяльність із сферою технологій, ми підготували підбірку інноваційних бакалаврських програм, […]

https://itcluster.lviv.ua/wp-content/uploads/2022/08/d0bad183d0b4d0b8-d0b2d181d182d183d0bfd0b0d182d0b8-d183-2020-d180d0bed186d196-d0bdd0b0d0b2d187d0b0d0bbd18cd0bdd196-d0bfd180d0bed0b3d180_62f819154bfcf-scaled.jpeg
Copied!