Освітня програма
“Software Engineering”

75
Ліцензійний обсяг місць
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення.
Хто такий software engineer?

Інженер програмного забезпечення або Software Engineer – це фахівець, який займається розробкою програмного забезпечення.

Основною роботою програміста є написання коду, набору команд, які може виконувати комп’ютер. 

Крім того, Software Engineer може надавати послуги з архітектури коду. Це складніший процес, ніж створення коду, який вимагає більше досвіду та експертності, проте оплата таких послуг також значно вища.

Комунікація – важлива частина обов’язків Software Engineer, від якої напряму залежить результат роботи. Основна комунікація відбувається англійською мовою, тому важливо добре володіти нею, щоб чітко зрозуміти вимоги замовника.

Переваги програми:
Програма відповідає вимогам сучасного ринку. Її оновили експерти-практики галузі рівнів senior та lead.
Викладачі та ментори програми – це практики галузі, які стежать за останніми тенденціями у сфері.
Можливість проходити практику в провідних компаніях Львівського ІТ Кластера.
Доступ до IT Studlava – закритої рекрутингової платформи для студентів навчальних програм Львівського ІТ Кластера.
Про програму

Навчальну програму розробили учасники Львівського ІТ Кластера у співпраці з провідними експертами ЛНУ ім. І. Франка. Програму створено на основі найкращих світових методик підготовки ІТ-фахівців, рекомендацій ACM та IEEE. До створення освітньої програми залучені фахівці EPAM, ELEKS та інших компаній Львівського ІТ Кластера. Особливостями освітньої програми є якісна фундаментальна підготовка з базових математичних дисциплін, вивчення сучасних ІТ-технологій та практична підготовка. 

Спеціалізації:

 • Інженерія програмного забезпечення систем наук про дані та штучного інтелекту DS and AI Systems Software Engineering 
 • Інженерія програмного забезпечення вбудованих систем Embedded Systems Software Engineering

 

Роман Шувар
Завідувач кафедри системного проєктування, куратор програми “Software Engineering”
“Особливістю цієї освітньої програми є те, що поряд з фундаментальною університетською освітою випускники отримують поглиблені ІТ-компетенції та проходять практичну підготовку у провідних ІТ-компаніях”
Умови вступу

Заяви на вступ подаються тільки в електронній формі. Для цього вступник повинен зареєструвати електронний кабінет на сайті vstup.edbo.gov.ua.

Ліцензований обсяг: 75 місць
Держзамовлення: 8 місць
Вартість навчання: ₴46 289 

Подати документи
75 місць
Ліцензований обсяг
8 місць
Держзамовлення
₴46 289
Вартість навчання

Хочеш навчатися на програмі Software Engineering?

Залиш дані про себе, щоб не пропустити всі важливі новини та можливості від Львівського ІТ Кластера!

Карта курсів
1-ий курс
1 семестр
Історія України
Іноземна мова
Фізичне виховання
Вища математика
Архітектура комп’ютерів і комп’ютерна електроніка
Комп’ютерні та інформаційні мережі та системи
Основи програмування
Вступ в інженерію програмного забезпечення
2 семестр
Українська мова
Іноземна мова
Фізичне виховання
Вища математика
Дискретна математика
Об’єктно-орієнтоване програмування
Веб-технології та програмування
Операційні системи та системне програмування
2-ий курс
3 семестр
Історія української культури
Іноземна мова
Вища математика
Алгоритми і структури даних
Бази даних
Патерни проектування
Функціональне програмування
Дисципліни вільного вибору
4 семестр
Філософія
Іноземна мова
Вища математика
Веб-технології та програмування
Прикладна статистика та ймовірнісні процеси
Паралельні та розподілені обчислення
Основи вбудованих систем
Право ІТ
Дисципліни вільного вибору
3-ий курс
5 семестр
Методи та технології обчислень
Цифрова обробка інформації
Методи та технології інженерії даних
Навчальна (проєктна) практика
М’які обчислення (дисципліна на вибір)
Нечіткі системи (дисципліна на вибір)
Основи штучного інтелекту
Професійний Python (дисципліна на вибір)
Нереляційні та розподілені бази даних (дисципліна на вибір)
Вибрані розділи мови програмування С (дисципліна на вибір)
6 семестр
Архітектура ПЗ
Аналіз та рефакторинг коду, моделювання та проектування ПЗ
Якість і тестування ПЗ
Засоби роботи з великими даними (дисципліна на вибір)
Хмарні засоби та технології (дисципліна на вибір)
Цифрова обробка зображень (дисципліна на вибір)
Проектування пристроїв цифрової та аналогової електроніки (дисципліна на вибір)
Засоби машинного навчання (дисципліна на вибір)
Мікроконтролери (на базі GL Embedded Starter Kits) (дисципліна на вибір)
4-ий курс
7 семестр
Програмування вбудованих та конфігурованих систем
Управління ІТ проєктами
Операційні системи реального часу
Інновації та підприємництво в ІТ (дисципліна на вибір)
Стартапи в ІТ (дисципліна на вибір)
Програмування роботехнічних систем (дисципліна на вибір)
Апаратне забезпечення вбудованих систем (дисципліна на вибір)
асоби глибинного навчання (дисципліна на вибір)
Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейромереж (дисципліна на вибір)
Розпізнавання образів (дисципліна на вибір)
Edge/Fog технології та обчислення (дисципліна на вибір)
8 семестр
Інформаційна безпека програм та даних
Безпека життєдіяльності та охорона праці
Виробнича (переддипломна) практика
Кваліфікаційна робота
Життєвий цикл ПЗ
Комп’ютерна лінгвістика та обробка природної мови (дисципліна на вибір)
Безпровідні та мобільні мережі (дисципліна на вибір)
Знання та вміння, якими володітимуть випускники програми
Базові знання
 • Різні види програмування (функціональне, об’єктно-орієнтоване, паралельне, веб-програмування, системне, вбудованих та конфігурованих систем).
 • Інформаційні мережі, інтернет протоколи (Computer networking), Front-end та Back-end розробка ПЗ.
 • Архітектура комп’ютерів, комп’ютерна логіка, програмно-апаратні рішення (hadware) з використанням технологій програмування вбудованих систем (embedded system) та Інтернету речей (Internet of Things).
Фахові знання і вміння
 • Налаштування процесів постійної інтеграції і деплойменту ПЗ (CI/CD processes), основи хмарних технологій (Amazon Web Service, Azure)
 • Алгоритми та структури даних, реляційні (SQL) та нереляційні (NoSQL) бази даних, робота з великими даними.
 • Робота з патернами проєктування ПЗ (Design patterns), рефакторинг (clean code, code smells etc) та аналіз коду (techniques & process).
 • Основні методики проєктування (UML) побудови архітектури ПЗ (MVC, Docker containers, microservices & Restful API).
 • Види функціонального тестування програм (functional testing types), оцінювання якості програмного забезпечення (test metrics) та тестова документація (test case, bug report).
 • Засоби інженерії програмного забезпечення для реалізації проєктів з використанням технологій науки про дані (data science) та штучного інтелекту (artificial intelligence).
Командна робота та м’які навички
 • Проєктна командна робота, презентація, управління ІТ-проєктами (Agile, Scrum & Kanban), методи оцінювання роботи (estimation techniques) та документування розробленого продукту.

Готовий знайти свою першу роботу за спеціальністю?

Переходь на ІТ STUDLAVA – це закрита рекрутингова платформа еклюзивна для студентів освітніх програм, які підтримує Кластер

Ким ти можеш працювати після завершення навчання:
 • Full Stack Developer
 • Front-end Developer
 • Back-end Developer
 • Python Developer
 • .NET developer
 • iOS developer
 • Data Scientist
Розробники освітньої програми
Олександр Ткаченко
UA West and South Head of EPAM University at EPAM Systems, куратор освітньої програми від ІТ-індустрії
Роман Мисюк
Senior Software Test Automation Engineer в EPAM, викладач програми
Олександра Мокій
Head of L&D Office в ELEKS, викладачка освітньої програми
Юрій Фургала
Декан факультету електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ ім. І. Франка
Що думають розробники про програму
“Інженерія програмного забезпечення є надзвичайно важливою в сучасному світі з огляду на швидкий розвиток технологій та залежність від програмного забезпечення у різних сферах життя. Студенти, які здобувають освіту в межах програми, отримують навички, необхідні для розробки, тестування та підтримки програмного забезпечення протягом усього життєвого циклу продукту, що забезпечує створення високоякісного та надійного програмного забезпечення. Програма також допомагає студентам засвоїти навички, необхідні для створення ефективних та масштабованих рішень. Вони потрібні для обробки та аналізу інформації та даних, обсяг яких швидко зростає, що, безперечно, матиме великий вплив на майбутнє технологій, таких як штучний інтелект, блокчейн та Інтернет речей.”
Олександр Ткаченко
UA West and South Head of EPAM University at EPAM Systems, куратор освітньої програми від ІТ-індустрії
“Освітня програма Інженерія програмного забезпечення – це хороша можливість для студентів швидко ввійти в ІТ-сферу. Програма дає змогу спробувати широкий спектр можливостей від програмування вбудованих систем та Інтернету речей до штучного інтелекту, від проєктування програмних додатків до презентації рішень замовнику. Участь в школах, робота з менторами з ІТ-компаній, командні проєкти та участь у всіх етапах розробки програмних продуктів дозволяють на практиці відчути атмосферу та специфіку роботи сповна”.
Роман Мисюк
Senior Software Test Automation Engineer, EPAM, викладач освітньої програми
“На програмі “Інженерія програмного забезпечення” я працюю з студентами над розвитком так званих м’яких навиків, які у їх майбутній професії безумовно є потрібними, а часто навіть необхідними. Моя основна ціль надати їм якомога більше практичного досвіду та знань, та підсилити їх професійні вміння навиками взаємодії та комунікації, ефективної роботи в команді, вирішення конфліктів, прийняття рішень і їх подальшої презентації клієнту тощо. Як результат, студенти в межах кількох семестрів формують команди і працюють на реалізацією різних проектів, презентуючи їх для експертів галузі. Такий досвід є надзвичайно ефективним, оскільки дозволяє у щоденній роботі над проектом застосовувати отримані знання і відпрацьовувати навики у максимально наближених до рельної роботи в ІТ умовах.”
Олександра Мокій
Head of L&D Office в ELEKS, викладачка освітньої програми

Приєднуйся до Mentors Community Львівського ІТ Кластера

Партнери
Новини програми
Скопійовано!