Освітня програма
“Cybersecurity”

240
Ліцензійний обсяг місць
Спеціальність: 125 Кібербезпека та захист інформації. Освітня програма: Кібербезпека.
Хто такий фахівець з кіберзахисту?

Фахівець із кібербезпеки працює із захистом даних та інформації. Цей спеціаліст перевіряє системи на вразливості, шукає слабкі місця в обладнанні та програмуванні, відстежує будь-які спроби кібератак і усуває їх. Крім того, ця людина відповідає у компанії за розробку стратегії захисту всіх даних, втілює її на практиці та постійно тестує безпеку мережі на випадок сторонніх втручань.

Переваги програми:
Програма відповідає вимогам сучасного ринку. Її оновили експерти-практики галузі рівнів senior та lead.
Викладачі та ментори програми – це практики галузі, які стежать за останніми тенденціями у сфері.
Можливість проходити практику в провідних компаніях Львівського ІТ Кластера.
Доступ до IT Studlava – закритої рекрутингової платформи для студентів навчальних програм Львівського ІТ Кластера.
Про програму

Програма викладається на кафедрах захисту інформації та безпеки інформаційних технологій Львівської політехніки. Зміст програми максимально адаптований до сучасних викликів ринку праці. Навчання студентів побудоване за принципом роботи в ІТ-компанії. Зокрема, студенти з другого курсу створюють власні проєкти під менторством досвідчених ІТ-спеціалістів з індустрії. Крім того, під час навчання студенти розвивають soft skills та опановують основи проєктного менеджменту.

Робоча група із працівників кафедр захисту інформації, безпеки інформаційних технологій та експертів із кіберзахисту, делегованих Львівським ІТ Кластером, спільно сформували компетенції, а потім розробили рекомендації до навчальних планів п’ятьох спеціалізацій програми, зокрема, спеціалізацій  «Адміністрування систем кібербезпеки» та «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». Студенти можуть обрати ці спеціалізації з третього року навчання на програмі Cybersecurity.

Сайт університету
Іван Опірський
Завідувач кафедри захисту інформації, куратор програми Cybersecurity.
Інформаційні технології все більше стають частиною нашого життя: персональні дані, військова, банківська, наукова та інші сфери є залежними від інформатизації, тому потребують захисту. Фахівці нашої кафедри не просто навчають студентів.Вони зацікавлюють їх науковою діяльністю, наближують сфери їхніх інтересів до науки та ІТ-технологій. Здобуті наукові результати студенти використовують в дипломних проєктах, виступах на наукових конференціях, публікаціях.
Умови вступу

Заяви на вступ подаються тільки в електронній формі. Для цього вступник повинен зареєструвати електронний кабінет на сайті vstup.edbo.gov.ua.

Ліцензований обсяг: 240 місць
Вартість навчання: ₴42 300

Подати документи
240 місць
Ліцензований обсяг
₴42 300
Вартість навчання

Хочеш навчатися на програмі Cybersecurity?

Залиш дані про себе, щоб не пропустити всі важливі новини та можливості від Львівського ІТ Кластера!

Карта курсів
1-ий курс
1 семестр
Фізика
Основи інформаційної та кібернетичної безпеки
Вища математика
Технології програмування
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова за професійним спрямуванням
2 семестр
Нормативні та міжнародні стандарти ІКБ
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Технології програмування
Вища математика + ТІМС
Схемотехніка
Історія державності та культури України
2-ий курс
3 семестр
Комп’ютерні мережі та їх безпека
Програмування скриптовими мовами
Бази даних та знань та їх захист
Розробка безпечних інформаційних систем
Філософія
Дискретна математика
4 семестр
Теорія інформації та кодування
Технології веб-програмування
Архітектура комп’ютера та інформаційні системи
Безпека хмарних технологій
Управління проєктами та командами (командна робота)
Дисципліна за вибором з гуманітарного блоку
3-ий курс
5 семестр
Безпека програмного забезпечення
Методи та засоби технічного захисту інформації
Крипт. системи та протоколи
Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
6 семестр
Безпека інфраструктури комп’ютерних мереж
Технології блокчейну
4-ий курс
7 семестр
Стеганографія
Технології розслідування інцидентів інформаційної безпеки
Етичний хакінг в КС та мережах
8 семестр
Комплексні системи захисту інформації
Виконання і захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Вибіркові дисципліни спеціалізацій
Спеціалізація 0100
Основи Інтернету речей та аналітика великих даних
5 семестр
Архітектура комп’ютера та операційні системи
5 семестр
Прикладна криптографія
6 семестр
Системи банківської безпеки
6 семестр
Метрологія та вимірювальна техніка
6 семестр
Алгоритмічні основи криптології та методи криптоаналізу
7 семестр
Цифрова обробка сигналів
7 семестр
Менеджмент інформаційної безпеки
8 семестр
Аудит безпеки смарт-контрактів
8 семестр
Спеціалізація 0200
Схемотехніка пристроїв
5 семестр
Поля та хвилі в СТЗІ
5 семестр
Технології бездротового зв’язку та їх захист
6 семестр
Методи та засоби ЗІ
6 семестр
Цифрова обробка сигналів
6 семестр
Технічні засоби охорони об’єктів та управління ТЗІ
6 семестр
Проектування систем безпеки об’єктів критичної інфраструктури
7 семестр
Мікропроцесори в системах ТЗІ
7 семестр
Апаратна криптографія
8 семестр
Безпека кіберфізичних систем
8 семестр
Вибіркові дисципліни спеціалізацій
Спеціалізація 0300
Аудит, ліцензування та сертифікація
5 семестр
Основи інформаційно-телекомунікаційних технологій
5 семестр
Оцінювання ризиків та планування відновлення ІС
6 семестр
Профілі кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури
6 семестр
Комп’ютерна обробка інформації
6 семестр
Технології бездротового зв’язку та їх захист
6 семестр
Проектування систем безпеки об’єктів критичної інфраструктури
7 семестр
Управління інформаційною та кібербезпекою в банківській сфері та бізнесі
7 семестр
Системи штучного інтелекту в кібербезпеці
8 семестр
Управління системами кібербезпеки та їх надійність
8 семестр
Спеціалізація 0400
Безпека веб-додатків
5 семестр
Організація інформаційних технологій на підпр. (ITIL)
5 семестр
Аудит інформаційної та кібербезпеки
6 семестр
Оцінювання ризиків та планування відновлення ІС
6 семестр
Безпека мережевих операційних систем
6 семестр
Великі дані та їх захист
6 семестр
Тестування програмного забезпечення
7 семестр
Інструменти мережевої безпеки та системи журналізації подій в КС
7 семестр
Безпека бездротових технологій
8 семестр
Системи штучного інтелекту в кібербезпеці
8 семестр
Вибіркові дисципліни спеціалізацій
Спеціалізація 0500
Схемотехніка пристроїв ТЗІ
5 семестр
Технічні засоби охорони об’єктів та управління
5 семестр
Метрологія та спеціальні вимірювальна
6 семестр
Інформаційна безпека держави та протидія гібридним війнам
6 семестр
Технології бездротового зв’язку та їх захист
6 семестр
Стратегічне планування національної безпеки та кордону
6 семестр
Проектування систем безпеки об’єктів критичної інфраструктури
7 семестр
Організація захищеного зберігання великих даних держави
7 семестр
Безпека кіберфізичних систем
8 семестр
Системи штучного інтелекту в кібербезпеці
8 семестр
Знання та вміння, якими володіють випускники програми
Базові компетенції
 • Виявлення, аналіз та оцінка загроз в інформаційному просторі
 • Web-програмування та web-безпека
 • Нормативні, організаційні, технічні аспекти функціонування систем захисту інформації
Фахові компетенції
 • Нормативно-правове забезпечення та міжнародні стандарти у сфері кібербезпеки
 • Сучасні методи та моделі кібербезпеки
 • Програмно-апаратні засоби та інструменти захисту інформації
 • Особливості захисту інформації в автоматизованих системах та у мобільних технологіях передачі даних
 • Особливості відновлення інформаційних систем, що постраждали від кібератак
 • Криміналістика інтернет-злочинів та оцінка шкоди від кібератак
 • Методи та засоби криптографічного та технічного захисту інформації
 • Моніторинг інформаційних систем щодо дотримання стандартів кібербезпеки
 • Етичний хакінг в комп’ютерних системах та мережах
 • Основи програмування та програмування скриптовими мовами
М’які навички
 • Командна робота та управління ІТ-системами компанії

Готовий знайти свою першу роботу за спеціальністю?

Переходь на ІТ STUDLAVA – це закрита рекрутингова платформа еклюзивна для студентів освітніх програм, які підтримує Кластер

Ким ти можеш працювати після завершення навчання:
 • Data Engineer
 • Intrusion detection/SOC Analyst
 • Pen Tester
 • Vulnerability Researcher Exploit developer
 • Cloud Security Analyst
 • CyberSecurity Analyst
 • Treat Hunter
 • Incident Response Team Member
 • Anti-Fraud Analytic
 • Security Tester
 • Forensics Experts
Розробники освітньої програми
Михайло Кропива
InfoSec Director в SoftServe, куратор освітньої програми від ІТ-індустрії
Роман Карпюк
CSOC Specialist в SoftServe
Дмитро Савченко
Associate Director в SoftServe
Валерій Дудикевич
Професор, гарант освітньої програми Cybersecurity Львівської політехніки
Андріян Піскозуб
Доцент кафедри захисту інформації Львівської політехніки
Ігор Беляєв
Head of Security Team, Lead Security Engineer в EPAM Systems
Ігор Журавель
Професор, завідувач кафедри Безпеки інформаційних технологій НУЛП
Олена Нємкова
Професор кафедри безпеки інформаційних технологій НУЛП
Тетяна Коробейнікова
Доцент кафедри безпеки інформаційних технологій НУЛП

Що думають розробники про програму
Кількість кібератак сьогодні постійно зростає, вони розвиваються в різних формах. Щоб ефективно боротися з ними, нам потрібна спільнота кваліфікованих фахівців, які постійно оцінюватимуть існуючі та потенційні загрози та адаптують системи безпеки відповідно до їх стійкості до кібератак.
Михайло Кропива
Product Manager в SoftServe, куратор освітньої програми BA&DS, викладач курсів “Бізнес-аналіз інформаційних процесів” та “Моделювання бізнес-процесів”
Кіберзахист є важливою складовою всієї системи захисту держави. Це сфера, яка потребує креативних, освічених фахівців. “Львівська політехніка” постійно збільшує кількість студентів “Кіберзахисту” та працює над удосконаленням програми.
Валерій Дудикевич
Професор, гарант освітньо програми Cybersecurity Львівської політехніки
Останні роки я допомагаю багатьом компаніям по всьому світу захистити себе від кібератак.Тому з впевненістю можу сказати, що тема інформаційної безпеки остаточно увійшла в наше життя. Саме тому ми запустили програму підготовки фахівців з кібербезпеки. Студенти цієї програми мають унікальну можливість отримати цікаву та затребувану професію. І зможуть працевлаштуватися в успішних компаніях
Ігор Беляєв
Head of Security Team, Lead Security Engineer в EPAM Systems
Наших студентів менторять найкращі фахівці індустрії
Вадим Чакрян
Head of Information Security Department в DataArt
Роман Жила
TeamLead, Senior PHP Developer в Cloudprinter.com
Анастасія Хмелєвська
.NET Software Engineer в GlobalLogic
Володимир Паньків
IT Academy Mentor в SoftServe
Андрій Заєць
iOS Engineer в SoftServe
Вячеслав Оліщук
Senior Data Quality Engineer в EPAM
Анастасія Чернікова
Product Education Manager в LABA
Леся Ворожбит
iOS-Developer в Levi9
Людмила Челюк
iOS-Developer в MiraTech
Ярослав Андреєв
Middle Full Stack Developer в E-Docs
Сергій Тертерян
Data Analyst в Brainstack_
Олег Лазарєв
Staff Engineer в Ninja Holdings

Приєднуйся до Mentors Community Львівського ІТ Кластера

Партнери
Новини програми
Скопійовано!