31 Липня, 2019
Час читання: 11 хв.

Правила участі в Програмі лояльності “IT Club Loyalty”

Правила участі в Програмі лояльності “IT Club Loyalty”

1. Основні терміни та визначення

1.1. Програма лояльності “IT Club Loyalty” (далі Програма) – комплексна система заходів, що регулює
взаємовідносини між Організатором Програми лояльності “IT Club Loyalty”, Партнерами Програми лояльності “IT
Club Loyalty” та Учасниками Програми лояльності “IT Club Loyalty”, в рамках якої учасники мають можливість
отримувати акційні/спеціальні пропозиції Партнерів програми щодо купівлі товарів/робіт/послуг.
1.2. Організатор Програми лояльності “IT Club Loyalty” (далі Організатор) – юридична особа, яка організувала
Програму та володіє винятковими правами на управління та розвиток Програми, а також її уповноважені
представники. Організатором Програми є Товариство з обмеженою відповідальністю «АйТі Івентс Корпорейшн»
(код ЄДРПОУ 41970065).
1.3. Учасник Програми лояльності “IT Club Loyalty” (далі Учасник(и)) – дієздатна фізична особа, яка є резидентом
України та досягла 18 років, надала свою згоду на участь у програмі шляхом отримання та активації Картки
Учасника Програми лояльності “IT Club Loyalty”, однозначно погоджується з Правилами Програми лояльності “IT
Club Loyalty” та участь якого підтверджена Організатором.
1.4. Картка Учасника Програми лояльності “IT Club Loyalty” (далі Картка Учасника) – віртуальна карта Учасника
Програми лояльності “IT Club Loyalty” в інформаційній системі та мобільній аплікації Організатора. Картка
учасника надається йому виключно через відповідного представника компанії-учасника Львівського IT Кластера.
1.5. Анкета Учасника Програми лояльності “IT Club Loyalty” (далі Анкета) – реєстраційна форма у відповідному
мобільному додатку ІT Club, що заповнюється Учасником і є підтвердженням бажання особи стати Учасником
Програми, а також підтвердженням згоди Учасника з Правилами Програми лояльності “IT Club Loyalty” і згоди на
зберігання, обробку будь-якими способами та використання Організатором Програми персональних даних
Учасника, що знаходяться в Анкеті.
1.6. Партнер Програми (Партнер) – суб’єкт господарювання, в т. ч., фізична особа-підприємець, яка відповідно до
умов Програми надає Учасникам Програми пільгові/акційні/спеціальні умови на покупки товарів/послуг чи інші
бонуси в якості винагороди за участь Програмі.
1.7. Ідентифікатор лояльності – унікальний номер, який
входить до складу Віртуальної картки на електронному носії.
Ідентифікатор лояльності служить для ідентифікації фізичної особи як Учасника Програми з метою визначення
його права на отримання Винагород.
1.8. Винагорода – пільгові/акційні/спеціальні умови на придбання/отримання товарів/послуг/робіт, або інша форма
бонусу Учаснику Програми, Партнером за погодженням з Організатором, з урахуванням положень цих Правил та
чинного законодавства України. Отримання Винагороди в рамках Програми означає бонус/подарунок/придбання
(купівлю) Учасником вищезазначених благ за пільговою/акційною/спеціальною ціною (зі знижкою від існуючих цін,
яка надається у порядку, визначеному цими Правилами) відповідно до умов та Правил Програми та чинного
законодавства України.
1.9. Гаряча лінія Програми – сервіс, що надається Організатором Учасникам Програми для вирішення питань,
пов’язаних з участю в Програмі. Контактні дані Гарячої лінії Програми зазначаються на сайті за посиланням
0800500336, також в мобільному додатку Програми та на пакеті Учасника Програми.

2. Загальні положення

2.1. Програма є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
2.2. Програма не є азартною грою, лотереєю, послугою в сфері ігорного бізнесу.
2.3. Програма діє у всіх торгових точках(осередках/представництвах) Партнерів Програми(інформація про
адреси Партнерів розміщена в мобільному додатку Програми лояльності “IT Club Loyalty”).
2.4.Організатор має право зупинити Програму, скасувати чи змінити умови Програми.

3. Правила участі та реєстрації в програмі

3.1. Учасником Програми може бути тільки повнолітня фізична особа, яка є працівником/субпідрядником чи
субконтрактором компанії-учасника Львівського IT Кластера, коректно заповнила обов’язкові поля Анкети
Учасника та погодилась з умовами Правил Програми лояльності “IT Club Loyalty”.
3.2. Заповнюючи Анкету Учасника Програми, фізична особа подає персональні та контактні дані для реєстрації в
мобільній аплікації Програми. Заповнення та внесення даних Анкети Учасника до інформаційної системи є
обов’язковою умовою повноправної участі у Програмі.
Кожна Анкета містить обов’язкові для заповнення поля, позначені зірочками. Без введення інформації до
обов’язкових для заповнення полів Анкети реєстрація Учасника в Програмі неможлива.
3.2.1.Обов’язковими для заповнення є наступні поля:
– Ім’я
– Прізвище
– Дата народження
– e-mail
– Місто проживання Учасника
– Назва компанії, стосунок до котрої має Учасник
3.3. Заповнена та валідована фізичною особою Анкета засвідчує її добровільну згоду (дозвіл) Організаторові
Програми на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення,
використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення тощо, у тому числі з
використанням інформаційних (автоматизованих) систем) персональних даних фізичної особи та інших даних, які
вказані у цій Анкеті, з метою персоніфікації фізичної особи як Учасника Програми, у т. ч. для участі у всіх акціях та
заходах рекламного характеру, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних Партнерам
Програми та третім особам (в т.ч. розпорядникам персональних даних, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних
із персональними даними) з метою їхньої обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з
Учасником, передачі та отримання інформації. Учасник Програми може у будь-який момент відмовитись від
отримання такої інформації, повідомивши про це Організатора через гарячу лінію
або через надані Організатором електронні канали комунікацій. Шляхом заповнення та подання Анкети фізична
особа засвідчує, що вона ознайомлена з цими Правилами Програми, обізнана про те, що надані нею персональні
дані вносяться до інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Програми, а також підтверджує
ознайомлення з правами, які згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями
чинного законодавства надаються їй як суб’єктові персональних даних. Анкета не містить ідентифікаційних даних
фізичної особи, зокрема номерів паспорта й ідентифікаційного коду. Заповнена та валідована фізичною особою
Анкета и засвідчує також її згоду з усіма умовами та цими Правилами Програми.
3.4. Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно
повідомляти Організатора про зміни, що стосуються наданих відомостей. Учасник Програми несе відповідальність
за достовірність та актуальність даних, зазначених у Анкеті, а також своєчасність повідомлення про їх зміну.
Організатор Програми не зобов’язаний здійснювати перевірку відповідності дійсності відомостей, зазначених в
Анкеті.
3.5. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи
Організатора і сам Учасник та інші особи, в тому числі Партнери, яким було надано доступ до цих даних на
правових підставах. Також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно
до чинного законодавства.
3.6.Організатор зобов’язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані Учасників Програми та
використовувати їх у рамках Програми та цих Правил.
3.7. Учасник Програми має право зареєструвати для себе тільки одну Карту Учасника. У разі, якщо Учасник має
декілька Карт Учасника, Організатор Програми залишає за собою право деактивувати всі карти такого Учасника,
залишивши тільки одну.
3.8. Програма розрахована виключно для особистого використання фізичними особами – Учасниками Програми,
права Учасника Програми не можливо передавати, продавати, отримати грошову компенсацію або відчужувати
будь-якими іншими способами.
3.9. Учасник має право припинити свою участь у програмі надіславши повідомлення за електронною адресою:
club@itcluster.lviv.ua. Після того, як Організатор програми отримає таке повідомлення, членство Учасника в
програмі припиняється, Картка Учасника блокується.
3.10.Організатор Програми залишає за собою право призупинити або припинити участь у Програмі будь-якого
Учасника Програми без попереднього повідомлення шляхом блокування Карти Учасника у випадках, якщо
Учасник:
– Порушує Правила Програми та/або інші угоди між Учасником і Організатором програми;
– Надає Організатору Програми недостовірні відомості або інформацію, що вводить в оману;
– Здійснює шахрайські та/або недобросовісні дії з карткою. Наявність шахрайських та/або недобросовісних дій
може бути визначена одноосібно Організатором Програми та не підлягає оскарженню.

4. Умови участі Партнерів в Програмі

4.1. Партнерами Програми є зареєстровані за законодавством України юридичні особи та фізичні
особи-підприємці, що провадять господарську діяльність на території України згідно чинного законодавства
України.
4.2. Партнери, що у відповідний, визначений цими Умовами і Правилами спосіб, підтвердили свою участь в
Програмі і зобов’язались виконувати їх, повинні надавати, погоджений з Організатором
пільгову/акційну/спеціальну пропозицію – знижку/бонус/подарунок. Зразок форма реєстрації Партнера
затверджується Організатором і розміщується в публічному доступі на відповідному сайті Програми.
4.3. Відповідно до цих Правил для участі в Програмі Партнер повинен:
– заповнити форму реєстрації, зазначену в п. 4.2. цих Правил і погодитись на дотримання цих Правил.
– надіслати на адресу електронної пошти club@itcluster.lviv.ua матеріали для розміщення у мобільному додатку
(логотип, рекламні фото, адресу(-и) своїх торгових точок, графік роботи, контактні номери телефонів, адресу
веб-сайту, короткий опис про компанію чи бренд та копії своїх реєстраційних документів.
– розмістити в себе на торговій точці(офісі) наклейку IT Club Loyalty, надані Організатором
– при зверненні Учасника Програми, надавати йому визначені бонусні/пільгові/акційні умови чи подарунки згідно
цих Правил.
– якщо з будь-яких причин, вищезазначені пільгові/акційні умови чи подарунки не були надані, при наступному
візиті такого Учасника до Партнера, надати йому комплімент від Партнера додатково до вищезазначених звичних
акційних умов чи подарунка.
4.4. Згідно до цих Правил Партнер отримує можливість:
– розміщення інформації про себе у мобільному додатку Програми у відповідній категорії Партнерів
– розміщення, відповідно до вказаної Партнером адреси, інформації про локації торгових точок Партнера на
відповідній мапі Партнерів у мобільному додатку Програми
– позиціонування Партнера та його бренду серед Учасників Програми, забезпечення умов для формування
належного сприйняття Партнера Учасниками Програми.
4.5. Організатор має право в односторонньому порядку припинити співпрацю в межах Програми, якщо:
– у випадку невиконання/порушення Партнером умов цих Правил, після попередження Партнера щодо
необхідності усунути порушення, та надання Партнеру строку на усунення таких порушень – вони так і не були
усунуті у вказаний строк.
– протягом одного календарного року Партнер отримає загалом 05 таких попереджень.
– у випадку постійних скарг Учасників на неякісні товари чи послуги, що надаються Партнером.
4.6. У випадку зміни умов надання вищезазначених умов участі в програмі Партнер зобов’язаний направити запит
до Організатора на адресу електронної пошти club@itcluster.lviv.ua за 05 робочих днів до бажаного моменту
впровадження таких змін. Організатор, у випадку погодження таких змін, протягом п’яти робочих днів вносить їх у
відомості про Партнера в мобільному додатку Програми, або, у випадку незгоди – відмовляє Партнеру про
відмову у внесенні таких змін.
4.7. Партнер несе повну відповідальність а надані Організатору лого/бренд для позиціонування в Програмі, та за
перелік товарів/робіт/послуг і їх якість.

5. Інші умови

5.1. Організатор програми на свій розсуд має право вносити будь-які зміни в діючі Правила Програми лояльності
“IT Club Loyalty” в будь-який час, про що повідомляє Учасників Програми про шляхом розміщення відповідної
інформації на сайті Організатора. Слідкувати за змінами в Правилах та Умовах Програми лояльності “IT Club
Loyalty” є обов’язком Учасника.
5.2.Організатор Програми не несе відповідальності за якість товарів, робіт та послуг, які реалізуються
(продаються, надаються, виконуються) Партнерами Програми.
5.3. Для вирішення спірних питань Учасник повинен звернутись до Організатора, та надати на вимогу останнього
всі деталі по транзакції – дату, опис транзакції, реквізити Партнера програми. Організатор залишає за собою
право дати відповідь на звернення Учасника протягом 30 днів.
5.4. Програма є довготерміновою.
5.5.Володілець персональних даних:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЙТІ ІВЕНТС КОРПОРЕЙШН”
Ідентифікаційний код юридичної особи(ЄДРПОУ):
41970065
Місцезнаходження юридичної особи:
79019, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕСНЯНА, БУДИНОК 4
Форма надання згоди:
Анкета, що подається Володільцю персональних даних з використанням аплікації Програми.
База персональних даних:
База персональних даних учасників програми лояльності “IT Club Loyalty”.
Категорії персональних даних, які обробляються:
Прізвище, ім’я, стать, адреса електронної пошти та інші відомості про особу, що відображені в Анкеті чи
надаються особою добровільно. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів
паспорта й ідентифікаційного коду.
Мета обробки персональних даних:
Персоніфікація особи як Учасника Програми, у т. ч. для участі у всіх акціях та заходах рекламного характеру.
Дії з обробки персональних даних, які в праві вчиняти Володілець персональних даних:
Збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, поширення,
знеособлення, знищення тощо. В тому числі передача (поширення) персональних даних Партнерам Програми,
розпорядникам персональних даних, третім особам, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними
даними, яких визначає Виконавець самостійно, з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних
комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Учасник погоджується з тим, що Володілець
персональних даних не зобов’язаний повідомляти Учасника про здійснені ним дії з обробки персональних даних
Учасника відповідно до мети та цілей їх обробки. Персональні дані можуть оброблятись у картотеках та/або за
допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи.
Повідомлення про права суб’єкта персональних даних:
Наданням своїх персональних даних шляхом заповнення Анкети, особа, тим самим, підтверджує обізнаність про
те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи – Бази персональних даних учасників
Програми лояльності “IT Club Loyalty”, а також підтверджує ознайомлення з правами, які згідно ст. 8 Закону
України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються їй як суб’єктові
персональних даних.Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також
своєчасно повідомляти Володільця персональних даних про зміни, що стосуються наданих відомостей.
Строк, на який надається згода (дозвіл) на обробку персональних даних:
Згода (дозвіл) на обробку персональних даних надається Володільцю персональних даних на невизначений
строк, а саме на період (строк) дії Програми лояльності “IT Club Loyalty”, учасником якої стає особа.
Застереження:
Не надання особою згоди на обробку її персональних даних на зазначених вище умовах, чи відкликання особою
наданої нею згоди, унеможливлює її реєстрацію та подальшу участь в Програмі лояльності “IT Club Loyalty”.

Поділитися статтею:
Правила участі в Програмі лояльності “IT Club Loyalty”

Правила участі в Програмі лояльності “IT Club Loyalty” 1. Основні терміни та визначення 1.1. Програма лояльності “IT Club Loyalty” (далі Програма) – комплексна система заходів, що регулює взаємовідносини між Організатором Програми лояльності “IT Club Loyalty”, Партнерами Програми лояльності “IT Club Loyalty” та Учасниками Програми лояльності “IT Club Loyalty”, в рамках якої учасники мають можливість отримувати […]

https://itcluster.lviv.ua/wp-content/uploads/2022/08/pravyla-uchasti-v-programi-loyalnosti-it-club-loyalty_62f969bbc5e35.png
Скопійовано!