EduFund

освітній фонд Львівського ІТ Кластеру для підтримки навчальних програм

Про нас

Львівський ІТ Кластер активно працює над розвитком ІТ освіти у Львові. Наша мета — зробити Львів центром технічної освіти. Вже більше 5-ти років ми спільно з ІТ компаніями оновлюємо бакалаврські програми навчання в трьох університетах Львова: ЛНУ ім. Івана Франка, НУ “Львівська політехніка” та Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Спільними зусиллями ми запустили уже 17 інноваційних навчальних програм на яких навчається понад 4000 студентів.

Для подальшого розвитку та покращення навчання ми запускаємо освітній фонд Львівського ІТ Кластеру — EduFund. Ціль освітнього фонду – допомогти університетам покращити свою технічну базу для надання практичних навиків студентам наших навчальних програм в рамках проекту IT Expert І саме ти можеш нам в цьому допомогти.
Обирай свою підписку та долучайся до якісних змін в освіті.

Про підписки

Студент

1$

Декан

10$

Проректор

20$

Ректор

50$

Міністр освіти

100$

Дякуємо, що не купив каву,
а допоміг нам 😉

Тепер піди поспи, бо таки на пару
вставати!

Коли сказали, що треба купити нові вікна, а ти питаєш, скільки коштує ліцензія на Windows)

Твої можливості при мінімальній піврічній підписці:

 1. Особлива можливість стати Амбасадором освітніх програм ІТ Кластеру — фото на сайтах навчальних програм
 2. Доступ до записів відео виступів IT Arena 2014-2020
 3. Значок Декана

Ти докладаєш багато зусиль!
Дякуємо тобі за це! Ще трішки
і можеш дорости до Ректора 😉

Твої можливості при мінімальній піврічній підписці:

 1. Гарантовані 20% знижки на квиток ІТ Арена
 2. Особлива можливість стати Амбасадором освітніх програм Кластеру — фото на сайті Кластеру
 3. Брендований блокнот Проректора
 4. Картка лояльності IT Club

Бюджет не гумовий, але для доброї справи не шкода:)

Твої можливості при мінімальній піврічній підписці:

 1. Безкоштовний квиток типу Senior на IT Arena
 2. Особлива можливість вибору навчальної програми для підтримки
 3. Можливість стати Амбасадором улюбленої програми — фото на сайті Кластеру
 4. Брендована чашка Ректора
 5. Картка програми лояльності IT Club Loyalty
 6. Можливість брати участь в захистах студентських проектів та вербувати майбутніх працівників

Вітаємо!
Ти наш новий Міністр освіти!
Тепер ти можеш все і навіть більше 😉

Твої можливості при мінімальній піврічній підписці:

 1. Безкоштовний квиток типу Executive на конференцію ІТ Арену
 2. Особлива можливість стати Амбасадором улюбленої програми фото на сайті IT Кластеру та згадка на сайті університету
 3. Брендований світшот
 4. Картка лояльності IT Club Loyalty
 5. Можливість брати участь в захистах студентських проектів та вербувати майбутніх працівників
 6. Унікальна можливість зустрітися зі студентами улюбленої навчальної програми та вибрати для себе майбутнього колегу

Договір публічної оферти

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа – підприємець Рижановська Наталія Сергіївна, що зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 24150000000096416 від 04.01.2019 року, та має статус платника єдиного податку 3 групи (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання консультаційних послуг у сфері інформатизації освітніх проектів. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:
– факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення підписки на відповідний пакет Виконавця на веб-сайті Виконавця https://itcluster.lviv.ua/
– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://itcluster.lviv.ua/
1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.
1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.
2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://itcluster.lviv.ua/
«Акцепт» – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
«Послуги» – Послуга або декілька Послуг у сфері інформатизації (а саме – консультування згідно відповідного пакету з метою інформатизації освітніх проектів) які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://itcluster.lviv.ua/
«Замовник» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://itcluster.lviv.ua/ та акцептувала даний Договір.
«Виконавець» – суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає послуги у сфері інформатизації та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.
«Пакет» – можливість оформлення підписки через відповідний сервіс оплати на отримання послуг, що зазначені на сайті https://itcluster.lviv.ua/
Виконавцю.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги у сфері інформатизації (а саме – консультування згідно відповідного пакету з метою інформатизації освітніх проектів), а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.
3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
3.3. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері інформатизації, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
4.1. Виконавець зобов’язаний:
– виконувати умови даного Договору;
– надати Замовнику Послуги належної якості;
– об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті https://itcluster.lviv.ua/
4.2. Виконавець має право:
– в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
– інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
5.1. Замовник зобов’язаний:
– своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;
– ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця.
5.2. Замовник має право:
– оформити підписку пакету, зазначену на відповідній сторінці Веб-сайту
https://itcluster.lviv.ua/;
– вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
– інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
6.1. Замовник самостійно оформлює підписку на відповідній сторінці Веб-сайту
https://itcluster.lviv.ua/ шляхом додавання пакета у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки “Підписатись”, за допомогою відповідної платіжної системи.
7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
7.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://itcluster.lviv.ua/. Ціна Договору (вартість пакету) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником пакетів.
7.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість Послуг, визначена на відповідній сторінці Веб-сайту https://itcluster.lviv.ua/ в доларах США, сплачується Замовником в гривнях у відповідності до офіційного курсу гривні до курсу долара США, встановленого Національним банком України на день виставлення відповідного рахунку за Виконавцем (або за курсом визначеним відповідною платіжною системою).
7.3. Оплата здійснюється шляхом проведення платежу за допомогою засобів відповідної платіжної системи, які вказані на Веб-сайті Виконавця.
7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
7.5. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші).
8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ.
8.1 Правила надання та отримання Послуг зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту https://itcluster.lviv.ua/ та є додатками (невід’ємними частинами) даного Договору. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з’ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору Реквізити Виконавця.
8.2. Факт отримання Послуг Замовником – фізичною особою підтверджується оплатою таким Замовником пакету Виконавця.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
9.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
9.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).
10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.
10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.
10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.
11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.
11.3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 3) за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.
11.4. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.
11.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://itcluster.lviv.ua/. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту https://itcluster.lviv.ua/, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.
11.6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.
11.7. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.
11.8. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
11.9. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місце знаходженням Виконавця з дати акцептування.
11.10. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.
12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
Фізична особа-підприємець
Рижановська Наталія Сергіївна
ЄДРПОУ /ІПН 3044723489
Юридична адреса:
79491, Львівська область, м. Львів, смт. Брюховичі,
вул. Львівська, будинок 27, квартира 3
Валюта рахунку UAH
No рахунку UA543510050000026006878991559
Назва банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРСИББАНК”

Ознайомитись з програмами

17 інноваційних бакалаврських програм успішно функціонують у трьох університетах Львова. Щоб детальніше ознайомитись з програмами – переходь на сайт та обери ту, яку готовий підтримати *

* можливість вибору програми для підтримки доступна для типів підписок Ректор та Міністр освіти

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Фото доброчинців

Микола Мацях
Ксенія Фесік

Компаніям

Львівський ІТ Кластер вдячний всім ІТ компаніям, які брали участь у створенні програм та їх співфінансування. Долучайтесь до розвитку освіти з нами.
Логотипи компаній будуть відображатись відповідно до розміру внеску.

Бажаєте зробити цільовий внесок від компанії на освіту – напишіть керівнику освітньої команди – Юлії Цимбалі

написати

Новини проекту

Інші новини