456
СТУДЕНТІВ
90+
ЕКСПЕРТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ

 

Про проект

Здобути вищу освіту, яка максимально підготує до роботи в ІТ, – мрія кожного студента технічної спеціальності, який хоче досягнути професійного успіху та стрімко побудувати кар’єру.

Допомога у наданні такої освіти – мета Львівського ІТ Кластеру та компаній, що є його учасниками.

Проект з модернізації навчальних програм – ІТ Експерт – одна з найважливіших освітніх ініціатив Кластеру.

Залучення ІТ-практиків до викладання дисциплін в університетах дозволяє студентам отримати максимум актуальних тапрактичних знань, необхідних для роботи у галузі, а компаніям, які долучаються до участі у проекті, – підготувати висококваліфікованих молодих спеціалістів відповідно до потреб ринку.

Якісні зміни в освіті майбутніх працівників галузі – це якісні зміни в майбутньому країни

 

Цілі проекту

Консультаційна допомога

Консультаційна допомога викладачам ВНЗ у питаннях наповнення та змін навчальних курсів на ІТ спеціальностях, відповідно до сучасних вимог ІТ галузі;

Запровадження реальних кейсів

Запровадження до навчального процесу вивчення реальних кейсів та сучасних технологій програмування, які використовуються в ІТ галузі;

Мотивація студентів

Мотиваційні лекції від CEO ІТ-компаній

У межах проекту експерти від компаній Львівського ІТ Кластеру надають спеціалізовану підтримку, доповнюючи практичну частину курсів найактуальнішими даними.

Також експерти беруть участь у вибраних заняттях, здійснюють консультації та разом зі студентами працюють над практичними роботами.

Добра освіта – запорука підготовки висококваліфікованого
людського капіталу

Реалізація та Участь 

Для вирішення проблем в освіті Львівський ІТ Кластер забезпечує всебічну та глибоку взаємодію з кафедрами університетів та викладачами, які викладають професійні IT дисципліни – ті, які є найважливішими для забезпечення належного рівня знань майбутніх ІТ-спеціалістів.

Партнерство з ВНЗ

Кластер пропонує укладати угоди про партнерство з університетами на умовах, що наша спільнота забезпечить:

 •  Спільне оновлення навчальних програм спеціальностей (розробка карти курсів та наповнення робочих програм дисциплін)
 • Робота над студентськими проектами (організація стажувань у львівських ІТ компаніях та проведення літніх ІТ-таборів)
 • Участь працівників ІТ компаній у навчальному процесі (залучення провідного експерта в якості викладачів, кураторів. менторів на вибрані заняття та іспити)
 • Створення нових навчальних лабораторій на базі програм (за фінансування ІТ Кластеру та ІТ-компаній).

Робота з викладачами

Викдадач, який веде IT-курс, має бути готовим до наступних вимог:

 • Співпраця з експертом
  Співпраця з експертом (консультантом) з Львівського IT Кластеру.
 • Сучасні практики
  Впровадження сучасних методів і програмних засобів у ході лабораторних робіт.
 • Модернізація курсів
  Модернізація вмісту курсів, особливо з точки зору матеріалів та прикладів.
 • Навчання
  Проходження навчання у навчальних центрах однієї з компаній-членів IT Кластеру.

Контроль навчання 

Управління якістю навчання студентів IT спеціальностей відповідно вимогам IT Кластеру.

 • Відгуки експертів
  Контроль за навчальним процесом за допомогою відгуків експертів про якість курсів (на базі візиту консультанта IT Кластеру на певний курс).
 • Тестування для студентів 
  Контроль за навчальним процесом за допомогою відгуків експертів про якість курсів (на базі візиту консультанта IT Кластеру на певний курс).

IT EXPERT 2014-2016

Протягом 2014-16 рр. проект IT Expert був реалізований як серія практичних занять та лекцій досвідчених ІТ-професіоналів для студентів львівських університетів. У такий спосіб, Lviv IT Cluster дає студентам можливість поспілкуватися із фахівцями, а також дізнатися від них про професійні навики, які варто розвивати під час навчання. Для того, щоб лекції Експертів були якнайбільш корисними для студентів, перед ними вони комунікують із викладачами. Ті пояснюють, на якій стадії вивчення матеріалу перебувають студенти, як краще з ними спілкуватися. Також це гарний досвід і для самих викладачів. Список дисциплін можна переглянути нижче.

 

 

Програмування та підтримка веб-застосувань
ЛНУ ім. Івана Франка, факультет прикладної математики та інформатики, кафедра інформаційних систем
Викладач: Горлач Віталій
Експерт: Тарас Білинський
Горлач Віталій
Викладач

Заступник декана факультету прикладної математики та інформатики з наукової і навчально-виховної роботи, доцент кафедри інформаційних систем
Основні навчальні дисципліни: Адміністрування корпоративних мереж (інформатика), Геоінформаційні системи (інформатика), Інформаційні мережі (інформатика), Моделювання динамічних систем (інформатика), Чисельні методи (інформатика)
Наукові інтереси: охоплюють питання застосування числових методів для розв’язування задач математичної фізики, а також Веб-проектування.
Кількість наукових публікацій:  більше 50

Тарас Білинський
Експерт

Lead Developer
Місце праці: Remit
Освіта: ЛНУ ім. І. Франка, факультет прикладної математики та інформатики

Алгоритмізація та програмування
ЛНУ ім. Івана Франка, факультет електроніки
Викладач: Хвищун Іван
Експерт: Куземко Любомир
Хвищун Іван
Викладач

Доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій,кандидат технічних наук
Основні навчальні дисципліни: Алгоритмізація та програмування, Об’єктно-орієнтоване програмування, Кросплатформне програмування, Технології розробки програмних систем
Наукові інтереси: Математичне моделювання динамічних систем з використанням паралельних обчислень; Автоматизоване проектування пристроїв радіоелектроніки; Об’єктно-орієнтоване та кросплатформне програмування

Куземко Любомир
Експерт

JavaScript Developer
Місце праці: EPAM Systems
Освіта: ЛНУ ім. І. Франка

Управління ІТ-проектами
ЛНУ ім. Івана Франка, факультет електроніки, кафедра фізики напівпровідників
Викладач: Ненчук Тарас
Експерт: Анастасова Катерина
Ненчук Тарас
Викладач

Доцент кафедри фізики напівпровідників, кандидат фізико-математичних наук
Освіта: ЛНУ ім. І. Франка, фізичний факультет
Основні навчальні дисципліни: Проектування інформаційних систем, Управління ІТ проектами
Кількість наукових публікацій: більше 100

Анастасова Катерина
Експерт

Project Manager
Місце праці: DataArt
Освіта: Донецький Національний Технічний Університет
Сертифікати: Web Application Certified ScrumMaster (Scrum Alliance), Process Improvement (Coursera Course Certificates), International Organizations Management(Coursera Verified Certificates)

Web-технології та Web-дизайн (Java Script, AJAX)
ЛНУ ім. Івана Франка, Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Викладач: Ковтко Роксолана
Експерт: Шестакович Олена
Ковтко Роксолана
Викладач

Старший викладач кафедри системного проектування
Освіта: ЛНУ ім. І. Франка, факультет електроніки
Основні навчальні дисципліни: Web-технології та Web-дизайн, організація баз даних та знань, чисельні методи, математичні методи дослідження операцій
Наукові інтереси: паралельні алгоритми обробки растрових зображень

Шестакович Олена
Експерт

Lead UI/UX designer
Місце праці: DataArt
Освіта: Україньска Академія Друкарства (УАД)

Проектування інформаційних систем
НУ "ЛП", ІКНІ
Викладач: Дупак Богдан
Експерт: Кочубей Євген
Дупак Богдан
Викладач

Асистент кафедри САПР

Кочубей Євген
Експерт

Business Analyst
Місце праці: b-next
Освіта: Київський політехнічний інститут

Алгоритмізація та програмування
НУ "ЛП", ІКНІ, Каф. САПР
Викладач: Марікуца Уляна
Експерт: Роман Родоманський
Марікуца Уляна
Викладач

Доцент кафедри САПР, заступник директора ІКНІТ, декан базової вищої освіти, к.т.н.
Освіта: Національний університет “Львівська політехніка”
Наукові інтереси: Теплове проектування, розробка інформаційних вимірювальних систем.
Кількість наукових публікацій: більше 70

Роман Родоманський
Експерт

Software Engineer
Компанія: 
Perfectial
Освіта: НУ “Львівська Політехніка”

Об’єктно-орієнтоване програмування
НУ "ЛП", ІМФН, Каф. ПМ
Викладач: Алєксєєв Владислав
Експерт: Тарас Середоха
Алєксєєв Владислав
Викладач

К. т. н., доцент.
Освіта.
НУ «Львівська політехніка», спеціальність «Прикладна математика»,  2015 – здобув звання доцента кафедри прикладної математики
Основні навчальні дисципліни:  об’єктно-орієнтоване програмування, системне програмування, нові інформаційні технології та інтелектуальна власність, паралельні обчислення, програмування, алгоритмізація і програмування, технології комп’ютерного проектування
Наукові інтереси: математичне моделювання фізичних процесів, моделювання і аналіз ринків фінансових послуг, аналіз управлінських та структурних особливостей веб-проектів.
Кількість наукових публікацій:  понад 50.

Тарас Середоха
Експерт

Software Engineer
Місце праці: SoftServe
Освіта: НУ “Львівська Політехніка”
Проекти: Nahaba English Teacher, UAH Best Rate

Програмні засоби мобільних пристроїв
НУ «ЛП» ІКНІ, Каф. ІСМ
Викладач: Давидов Максим
Експерт: Мінашкін Антон
Давидов Максим
Викладач

К.Т.Н, Доцент кафедри інформаційних систем та мереж
Основні навчальні дисципліни: Програмні засоби мобільних пристроїв, Дискретна математика, Технології програмування в розподілених інформаційних середовищах
Наукові інтереси: комп’ютерне моделювання української жестової мови
Кількість наукових публікацій:  понад 30

Мінашкін Антон
Експерт

Lead Software Engineer
Місце праці: EPAM Systems
Освіта: КУЕІТУ

Технології створення програмних продуктів
ЛНУ ім.І.Франка, факультет електроніки
Викладач: Кушнір Олексій
Експерт: Свірідова Тетяна
Кушнір Олексій
Викладач

Кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри радіофізики і комп’ютерних технологій
Основні навчальні дисципліни: Технології створення програмних продуктів
Освіта: ЛНУ ім. І. Франка, спеціальність «Твердотільна електроніка»
Кількість наукових публікацій: понад 30

Свірідова Тетяна
Експерт

К.т.н, Software Engineering Manager, Testing Team Lead
Місце праці: Epam Systems
Освіта: НУ «Львівська Політехніка»

Бази даних та знань
НУ «ЛП», ІКТА, Каф. КСА
Викладач: Павельчак Андрій
Експерт: Верес Зеновій
Павельчак Андрій
Викладач

К.Т.Н, доцент кафедри комп’ютеризованих систем автоматики
Освіта: НУ «Львівська політехніка», спеціальність «Системи управління і автоматики»
Основні навчальні дисципліни: Бази даних та знань; Операційні системи; Програмування мікроконтролерів систем автоматики

Верес Зеновій
Експерт

Solution Architect, Ph.D
Місце праці: SoftServe
Освіта: НУ «ЛП»
Сертифікати:  Certified Scrum Master (Scrum Alliance); Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform, Standard Edition 6.0 (Sun Microsystems)

Комп’ютерна графіка та мультимедійні системи
НУ «ЛП» ІМФН, Каф. ПМ
Викладач: Топилко Петро
Топилко Петро
Викладач

К.Т.Н, Асистент кафедри прикладної математики
Освіта: НУ «Львівська політехніка», спеціальність «Прикладна математика»
Основні навчальні дисципліни: Математичні моделі екологічних процесів; Методи захисту інформації в інформаційних мережах: Методи оптимізації, Методологія промислової розробки програмних продуктів та інтелектуальна власність; Архітектура комп’ютерів та комп’ютерних систем
Кількість наукових публікацій:  понад 30

Системне програмування інфокомунікацій
НУ «ЛП» ІТРЕ, Каф. ТК
Викладач: Демидов Іван
:
Демидов Іван
Викладач

Кандидат технічних наук, доцент кафедри телекомунікацій
Освіта: ЛНУ ім. І. Франка, спеціальність «Інформаційні мережі зв’язку»
Наукові досягнення: cтворення концепції аналізу топологічних властивостей графів телекомунікаційних мереж з обґрунтуванням математичного апарату у вигляді 6 теорем, як базової для створення нових та покращення існуючих методик мережевого аналізу, зокрема таких, що можуть використовуватися у якості основи для алгоритмів мережевої маршрутизації
Наукові інтереси: транспортні телекомунікаційні мережі, управління потоками, мережі наступного покоління, хмаркові технології та сервісно-орієнтована архітектура

Візуальне програмування
НУ «ЛП» ІМФН, Каф. ПМ
Викладач: Строчик Микола
:
Строчик Микола
Викладач

Кандидат фізико-математичних наук, Старший викладач кафедри прикладної математики
Освіта: ЛНУ ім. І. Франка, спеціальність «Математика»
Основні навчальні дисципліни: Математичний аналіз, візуальне програмування

Інформаційні системи та мережі
НУ «ЛП», ІКНІ, Каф. ІСМ
Викладач: Вовк Олена
Експерт: Романик Тарас
Вовк Олена
Викладач

К.т.н., асистент
Освіта. Державний університет «Львівська політехніка»
Основні навчальні дисципліни: інтелектуальна власність, методи та засоби мультимедійних інформаційних систем, алгоритми і структури даних, програмні засоби штучного інтелекту
Наукові інтереси: Методи та засоби підвищення життєздатності веб-сайту як інформаційного продукту
Кількість наукових публікацій: понад 30

Романик Тарас
Експерт

Technical Lead
Місце праці: Conscensia
Освіта: Lviv Business School of UCU (Master, Innovations and Entrepreneurship)
Сертифікати: Web Application Architectures (2014), Developing Windows Azure and Web Services (2013), Pattern-Oriented Software Architectures for Concurrent and Networked Mobile Devices and Clouds(2013), Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications (2013) та інші

Програмування комп’ютерної графіки
НУ «ЛП» ІКТА, Каф. БІТ
Викладач: Мороз Леонід
Мороз Леонід
Викладач

Доктор технічних наук, професор кафедри безпеки інформаційних технологій
Освіта: НУ «Львівська Політехніка», спеціальність «Автоматика та телемеханіка»
Основні навчальні дисципліни: Математичні методи моделювання та оптимізації процесів, Комп’ютерні методи дослідження інформаційних процесів і систем
Наукові інтереси: Ітераційні методи та засоби обчислення елементарних функцій

 

Спеціальні розділи програмування
НУ «ЛП» ІКТА, Каф. БІТ
Викладач: Войтусік Степан
Войтусік Степан
Викладач

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій
Освіта: НУ «Львівська Політехніка», спеціальність «Напівпровідникові і мікроелектронні прилади»
Основні навчальні дисципліни: Системи банківської безпеки, Методи і засоби автентифікації, Методи і засоби крипто аналізу, Прикладна криптологія, Спеціальні розділи програмування
Наукові інтереси: Безпека кіберфізичних систем, системи банківської безпеки, моделювання фізичних процесів методом Монте-Карло

Об’єктно-орієнтоване програмування
ЛНУ ім. Івана Франка, факультет прикладної математики та інформатики
Викладач: Черняхівський Володимир
Черняхівський Володимир
Викладач

Доцент кафедри програмування , кандидат фізико-математичних наук
Основні навчальні дисципліни: Вступ до програмування, Методика викладання математики та інформатики, Мови, мовні процесори, методи трансляції, Об’єктно орієнтоване програмування, Основи програмування, Системне програмування, Теорія програмування.

Технології програмування
НУ «ЛП» ІКТА, Каф. ЗІ
Викладач: Отенко Віктор
Експерт: Корнилюк Володимир
Отенко Віктор
Викладач

К.т.н., доцент
Освіта: НУ “Львівська політехніка”,спеціальність «Автоматика і телемеханіка» 
Основні навчальні дисципліни: алгоритмічні мови та програмування, комп’ютерна графіка, захист програмного забезпечення та програмні методи захисту інформації. Наукові інтереси: число-імпульсне функціональне перетворення інформації, автоматизація синтезу число-імпульсних структур, математичне моделювання число-імпульсних структур, захист програмного забезпечення
Кількість наукових публікацій: понад 50

Корнилюк Володимир
Експерт

System Administrator
Місце праці:
 Nravo
Освіта:  НУ “Львівська політехніка” (інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій)
Проекти: Участь в проектуванні, реалізації та експлуатації хостингів для
різних веб-застосунків; високонагружені та відмово-стійкі веб-системи; впровадження DevOps методологій
Сертифікати: Liferay Certified System Administrator

Алгоритмічні мови та програмування, частина 2
НУ «ЛП» ІКТА, Каф. ЗІ
Викладач: Отенко Віктор
Експерт: Корнилюк Володимир
Отенко Віктор
Викладач

К.т.н., доцент
Освіта: НУ “Львівська політехніка”,спеціальність «Автоматика і телемеханіка» 
Основні навчальні дисципліни: алгоритмічні мови та програмування, комп’ютерна графіка, захист програмного забезпечення та програмні методи захисту інформації. Наукові інтереси: число-імпульсне функціональне перетворення інформації, автоматизація синтезу число-імпульсних структур, математичне моделювання число-імпульсних структур, захист програмного забезпечення
Кількість наукових публікацій: понад 50

Корнилюк Володимир
Експерт

System Administrator
Місце праці:
 Nravo
Освіта:  НУ “Львівська політехніка” (інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій)
Проекти: Участь в проектуванні, реалізації та експлуатації хостингів для
різних веб-застосунків; високонагружені та відмово-стійкі веб-системи; впровадження DevOps методологій
Сертифікати: Liferay Certified System Administrator

Об’єктно-орієнтоване програмування
НУ «ЛП» ІМФН, Каф. ПМ
Викладач: Алєксєєв Владислав
Алєксєєв Владислав
Викладач

К. т. н., доцент.
Освіта.
НУ «Львівська політехніка», спеціальність «Прикладна математика»,  2015 – здобув звання доцента кафедри прикладної математики
Основні навчальні дисципліни:  об’єктно-орієнтоване програмування, системне програмування, нові інформаційні технології та інтелектуальна власність, паралельні обчислення, програмування, алгоритмізація і програмування, технології комп’ютерного проектування
Наукові інтереси: математичне моделювання фізичних процесів, моделювання і аналіз ринків фінансових послуг, аналіз управлінських та структурних особливостей веб-проектів.
Кількість наукових публікацій:  понад 50.

Програмні засоби штучного інтелекту
НУЛП, ІКНІ, каф. ІСМ
Викладач: Вовк Олена
Експерт: Шельпук Сергій
Вовк Олена
Викладач

К.т.н., асистент
Освіта. Державний університет «Львівська політехніка»
Основні навчальні дисципліни: інтелектуальна власність, методи та засоби мультимедійних інформаційних систем, алгоритми і структури даних, програмні засоби штучного інтелекту
Наукові інтереси: Методи та засоби підвищення життєздатності веб-сайту як інформаційного продукту
Кількість наукових публікацій: понад 30

Шельпук Сергій
Експерт

Lecturer
Місце праці: LITS
Освіта: Stanford University (Graduate Certificate, Artificial Intelligence), London School of Economics and Political Science (Bachelor’s degree, Information Systems and Management)
Проекти: Tiny Neural Network Framework (TNNF)
Сертифікати: Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Associate Voice (CCNA Voice), OMG Certified UML Professional

Проектування інформаційних систем
ЛНУ ім.І. Франка, Факультет електроніки
Викладач: Ненчук Тарас
Експерт: Дульнявка Іван
Ненчук Тарас
Викладач

Доцент кафедри фізики напівпровідників, кандидат фізико-математичних наук
Освіта: ЛНУ ім. І. Франка, фізичний факультет
Основні навчальні дисципліни: Проектування інформаційних систем, Управління ІТ проектами
Кількість наукових публікацій: більше 100


Дульнявка Іван
Експерт

System Analyst, Senior Developer

Місце праці: Devcom

Освіта: ЛНУ ім. І. Франка

Програмування та алгоритмічні мови
НУ «ЛП» ІКНІ, Каф. ІСМ
Викладач: Ришковець Юрій
:
Ришковець Юрій
Викладач

К.т.н., старший викладач 
Освіта: НУ “Львівська Політехніка”
Основні навчальні дисципліни: комп’ютерні мережі, операційні системи, системна інтеграція та адміністрування.
Наукові інтереси: реляційні бази даних та бази часово-залежних даних; методи та засоби побудови Веб-галерей з урахуванням інтересу користувача; консолідація даних при організації мультимедійного середовища; електронне урядування.
Кількість наукових публікацій: понад 25.

Бази даних та інформаційні системи
ЛНУ ім. І. Франка, Факультет прикладної математики та інформатики
Викладач: Літинський Святослав
Експерт: Тимофієв Іван
Літинський Святослав
Викладач

К.т.н., старший викладач кафедри програмування
Освіта: ЛНУ iм. І.Франка, факультет прикладної математики та інформатики
Основні навчальні дисципліни: Алгоритми і структури даних, Бази даних та інформаційні системи, Платформи корпоративних інформаційних систем, Програмне забезпечення, Програмування під UNIX-подібними системами

Тимофієв Іван
Експерт

Senior Software Developer
Місце праці: SoftServe
Освіта:  Вінницький Національний Технічний
Проекти: начальник відділу програмно-інформаційного забезпечення ТОВ НВП Гамма (2000 – 2005 ); COINS (07.2011-по цей час)
Сертифікати:  Brainbench RDBMS Concepts; Brainbench Delphi 5.0; Brainbench MS SQL Server 2012 Programming; Brainbench SQL (ANSI)

Комп’ютерні мережі
ЛНУ ім. І. Франка, факультет прикладної математики та інформатики
Викладач: Рикалюк Роман
Експерт: Гриник Олег
Рикалюк Роман
Викладач

Доцент кафедри програмування , кандидат фізико-математичних наук
Освіта: ЛНУ iм. І.Франка
Основні навчальні дисципліни: Архітектура комп’ютерних систем, Архітектура обчислювальних систем, Комп’ютерні мережі, Проектування програмних систем, Теорія інформації та кодування
Наукові інтереси: Історія розвитку комп’ютерної техніки, теорія інформації, астрофізика

Гриник Олег
Експерт

Solutions Architect
Місце праці: ELEKS
Освіта: ЛНУ ім. І. Франка, факультет прикладної математики та інформатики
Сертифікати: 70-536 TS: Microsoft .NET Framework – Application Development Foundation

Основи управління ІТ проектами
ЛНУ ім. І. Франка, Факультет прикладної математики та інформатики
Викладач: Кухарський Віталій
Експерт: Шпот Наталка
Кухарський Віталій
Викладач

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації, доцент кафедри прикладної математики
Освіта: ЛНУ iм. І.Франка, Факультет прикладної математики
Основні навчальні дисципліни: Архітектура комп’ютерних систем, Математичне моделювання в науці і технологіях, Методології розроблення і управління ІТ-проектами, Основи управління ІТ-проектами
Наукові інтереси: комп’ютерне моделювання та числовий аналіз задач екології, тепло-масоперенесення у неоднорідних середовищах; метод скінченних елементів; інформаційні технології в освіті, E-learning; управління IT-проектами
Кількість наукових публікацій:  понад 40

Шпот Наталка
Експерт

Director and co-founder of Lviv Project Management School, Teacher in LvBS.
Місце праці: Lviv business-school of UCU (LvBS), Lviv Project Management School
Освіта: ЛНУ ім. І. Франка
Проекти: Driving Theory Test System, solidpublication.com, 123 Spill, Solid Social, Interactive book – Media-rich audiobook with Games

Програмування (інформатика)
ЛНУ ім.Франка, Факультет прикладної математики та інформатики
Викладач: Клакович Леся
:
Клакович Леся
Викладач

Доцент кафедри програмування, кандидат фізико-математичних наук
Основні навчальні дисципліни: Архітектура сучасних операційних систем, Математична логіка та теорія алгоритмів, Платформи корпоративних інформаційних систем, Програмне забезпечення, Програмування

.Net технології (ASP.Net MVC)
ЛНУ ім. Франка, Факультет прикладної математики та інформатики
Викладач: Ящук Юрій
Експерт: Середоха Тарас
Ящук Юрій
Викладач

Асистент кафедри прикладної математики
Основні навчальні дисципліни: Бази даних та інформаційні системи, Програмне забезпечення, Сучасні інформаційні технології, Чисельні методи математичної фізики

Середоха Тарас
Експерт

Software Engineer
Місце праці: SoftServe
Освіта: НУ «Львівська Політехніка»
Проекти: Nahaba English Teacher, UAH Best Rate

Управління ІТ проектами
ЛНУ ім. І. Франка, Факультет електроніки
Викладач: Ненчук Тарас
Експерт: Карпенко Сергій
Ненчук Тарас
Викладач

Доцент кафедри фізики напівпровідників, кандидат фізико-математичних наук
Освіта: ЛНУ ім. І. Франка, фізичний факультет
Основні навчальні дисципліни: Проектування інформаційних систем, Управління ІТ проектами
Кількість наукових публікацій: більше 100


Карпенко Сергій
Експерт

Project Manager
Місце праці: SoftServe
Освіта: Національний технічний університет «Київський Політехнічний Інститут»

Об’єктно-орієнтоване програмування
ЛНУ ім.Франка, Факультет електроніки
Викладач: Хвищун Іван
Експерт: Лесняк Олег
Хвищун Іван
Викладач

Доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій, кандидат технічних наук
Основні навчальні дисципліни: Алгоритмізація та програмування, Об’єктно-орієнтоване програмування, Кросплатформне програмування, Технології розробки програмних систем
Наукові інтереси: Математичне моделювання динамічних систем з використанням паралельних обчислень; Автоматизоване проектування пристроїв радіоелектроніки; Об’єктно-орієнтоване та кросплатформне програмування

Лесняк Олег
Експерт

Java/Android Developer
Місце праці: SoftServe
Освіта: НУ “Львівська політехніка”
Проекти: Custom image gallery application, Set of mobile applications for Android platform that provides user with different kinds of weather related data, Railroad Timetable and Ticketing System
Сертифікати: ZyXEL Security Specialist

Розподілені сервісні системи та Cloud-технології
НУ «ЛП» ІТРЕ, Каф. ТК
Викладач: Лаврів Орест
Експерт: Заболотний Ростислав
Лаврів Орест
Викладач

Асистент кафедри телекомунікацій, кандидат технічних наук
Освіта: Національний університет “Львівська політехніка”
Основні навчальні дисципліни: системи та мережі доступу, розподілені сервісні системи та Cloud-технології
Наукові інтереси: передавання даних у мультисервісних телекомунікаційних мережах
Кількість наукових публікацій:  більше 70

Заболотний Ростислав
Експерт

Senior Software Developer
Місце праці: SoftServe
Освіта: Vienna University of Technology (PhD Student), Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Проекти: JCloudScale

Системи та мережі доступу
НУ «ЛП» ІТРЕ, Каф. ТК
Викладач: Лаврів Орест
Лаврів Орест
Викладач

Асистент кафедри телекомунікацій, кандидат технічних наук
Освіта: Національний університет “Львівська політехніка”
Основні навчальні дисципліни: системи та мережі доступу, розподілені сервісні системи та Cloud-технології
Наукові інтереси: передавання даних у мультисервісних телекомунікаційних мережах
Кількість наукових публікацій:  більше 70

Основи управління ІТ проектами.
ЛНУ ім.Франка, Факультет прикладної математики та інформатики
Викладач: Кухарський Віталій
Експерт: Шпот Наталія
Кухарський Віталій
Викладач

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації, доцент.
Освіта: Львiвський державний унiверситет iменi Iвана Франка. Факультет прикладної математики. Диплом за спец. “прикладна математика” (1989-1994). Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.Підстригача НАН України. Канд. фiз.-мат. наук. Тема дисертацiї: “Чисельне дослідження задач адвекції-дифузії у середовищі з тонкими неоднорідностями” (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи) (2001). Львiвський національний унiверситет iменi Iвана Франка. Вчене звання: старший науковий співробітник (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи) (2006). Львiвський національний унiверситет iменi Iвана Франка. Вчене звання: доцент (2008).
Основні навчальні дисципліни:  архітектура комп’ютерних систем, матиматичне моделювання в науці і технологіях, методології розроблення і управління ІТ-проектами, основи управління ІТ-проектами та інші.
Наукові інтереси: комп’ютерне моделювання та числовий аналіз задач екології, тепло-масоперенесення у неоднорідних середовищах; метод скінченних елементів; інформаційні технології в освіті, E-learning; управління IT-проектами.
Кількість наукових публікацій: понад 40.

 

Шпот Наталія
Експерт

Coach, gestalt consultant. Director, co-founder at Lviv PM school;
Місце праці:
Lviv PM school.
Проекти:  Driving Theory Test System (2001-2002)


Методи штучного інтелекту.
НУЛП, ІКНІ, каф. ІСМ
Викладач: Вовк Олена
Тарас: Романик
Вовк Олена
Викладач

К.т.н., старший викладач.
Освіта. Державний університет «Львівська політехніка»,1996р., «Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю», інженер-системотехнік. Тема дисертації: Методита засоби підвищення життєздатності веб-сайту як інформаційного продукту.
Основні навчальні дисципліни: інтелектуальна власність, методи та засоби мультимедійних інформаційних систем, математична логіка і теорія алгоритмів, технології сховищ даних.
Наукові інтереси: Методи та засоби підвищення життєздатності веб-сайту як інформаційного продукту.
Кількість наукових публікацій: понад 30

Романик
Тарас

Technical Lead
Місце праці: Conscensia.
Освіта: Національний університет водного господарства та природокористування ( магістр; комп’ютерні науки та прикладна математика; 2001 – 2006); Lviv business-school of UCU (Master, Innovations and Entrepreneurship; 2).
Сертифікати: Web Application Architectures (2014), Developing Windows Azure and Web Services (2013), Pattern-Oriented Software Architectures for Concurrent and Networked Mobile Devices and Clouds(2013), Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications (2013) та інші.

Бази даних та інформаційні системи
ЛНУ ім.Франка, Факультет прикладної математики та інформатики
Викладач: Літинський Святослав
Експерт: Тимофієв Іван
Літинський Святослав
Викладач

К.т.н., старший викладач.
Освіта. Закінчив Львівський університет, факультет прикладної математики та інформатики (1998–2003), магістр інформатики. Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет прикладної математики та інформатики (2003–2007), аспірантура.
Основні навчальні дисципліни: бази даних та інформаційні системи.
Наукові інтереси: 
Кількість наукових публікацій:

Тимофієв Іван
Експерт

Senior Software Developer;
Місце праці:
 SoftServe.
Освіта:  Вінницький Національний Технічний Університет (Магістр волоконно-оптичних ліній зв’язку; 1994 – 2000);
Проекти: начальник відділу програмно-інформаційного забезпечення ТОВ НВП Гамма (2000 – 2005 ); COINS (07.2011-по цей час).
Сертифікати:  Brainbench RDBMS Concepts; Brainbench Delphi 5.0; Brainbench MS SQL Server 2012 Programming; Brainbench SQL (ANSI).

Бази даних та інформаційні системи.
НУ «ЛП» ІМФН, Каф. ПМ
Викладач: Гладун Володимир
Експерт: Тимофієв Іван
Гладун Володимир
Викладач

К. ф.-м. н., доцент.
Освіта.
 У 2000 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Прикладна математика»; 2007 — кандидат фізико — математичних наук за спеціальністю «Математичний аналіз». Тема дисертації: Аналіз стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01— математичний аналіз. — Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2007.
Основні навчальні дисципліни: математичний аналіз, бази даних та інформаційні системи, системне програмування.
Наукові інтереси: аналіз стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів; багатовимірні множини стійкості гіллястих ланцюгових дробів загального та спеціального виглядів з комплексними елементами і підпослідовностей їх підхідних дробів.
Кількість наукових публікацій:  понад 70.

Тимофієв Іван
Експерт

Senior Software Developer;
Місце праці:
 SoftServe.
Освіта:  Вінницький Національний Технічний Університет (Магістр волоконно-оптичних ліній зв’язку; 1994 – 2000);
Проекти: начальник відділу програмно-інформаційного забезпечення ТОВ НВП Гамма (2000 – 2005 ); COINS (07.2011-по цей час).
Сертифікати:  Brainbench RDBMS Concepts; Brainbench Delphi 5.0; Brainbench MS SQL Server 2012 Programming; Brainbench SQL (ANSI).
Контакти: itymof@softserveinc.com

Теорія алгоритмів.
НУЛП, ІКНІ, каф. ІСМ
Викладач: Шаховська Наталія
Експерт: Загородній Іван
Шаховська Наталія
Викладач

Д. т. н., професор.
Освіта.  У 2000 р. закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за фахом «Інтелектуальні системи прийняття рішень». 2006 р. – кандидат технічних наук. Тема кандидатської дисертації: Моделювання сховищ даних з невизначеністю на основі реляційної моделі. 2007 р. – доцент кафедри інформаційних систем та мереж. 2012 р. – доктор технічних наук. Тема докторської дисертації: Організація просторів даних у складних інформаційних системах. 2013 р. – професор кафедри інформаційних систем та мереж.
Основні навчальні дисципліни: технології сховищ даних; організація баз даних; алгоритми і структури даних; проектування проблемно-орієнтованих систем.
Наукові інтереси: простори та сховища даних,інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, методи інтеграції та агрегації даних, методи усунення невизначеностей, проектування розподілених інформаційних систем.
Кількість наукових публікацій:  понад 50.

Загородній Іван
Експерт

посада;
Місце праці: SoftServe.
Освіта:
Проекти:
Сертифікати:
Контакти:

Технології програмування.
НУ «ЛП» ІКТА, Каф. ЗІ
Викладач: Отенко Віктор
Експерт: Корнилюк Володимир
Отенко Віктор
Викладач

К.т.н., доцент.
Освіта. У 1979 р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка» (інженер-електрик). Працюючи інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, асистентом, старшим викладачем, доцентом приймав участь у дослідженнях та розробках, результати яких впроваджено у виробництві. В 1986 р. присвоєно звання «Кращий молодий винахідник України». Кандидатську дисертацію захистив у 1998 р. (спеціальність 05.13.05 – «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування»). В 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматики і телемеханіки.
Основні навчальні дисципліни: алгоритмічні мови та програмування, комп’ютерна графіка, захист програмного забезпечення та програмні методи захисту інформації. Наукові інтереси: число-імпульсне функціональне перетворення інформації, автоматизація синтезу число-імпульсних структур, математичне моделювання число-імпульсних структур, захист програмного забезпечення.
Кількість наукових публікацій: понад 50.

Корнилюк Володимир
Експерт

System Administrator;
Місце праці:
 Nravo.
Освіта:  Національний університет “Львівська політехніка” ( магістр; інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій; 1998 – 2003).
Проекти: Участь в проектуванні, реалізації та експлуатації хостингів для
різних веб-застосунків; високонагружені та відмово-стійкі веб-системи; впровадження DevOps методологій.
Сертифікати: Liferay Certified System Administrator.
Контакти: vkornylyuk@nravo.com

Алгоритмічні мови та програмування, частина 1.
НУ «ЛП» ІКТА, Каф. ЗІ
Викладач: Отенко Віктор
Експерт: Корнилюк Володимир
Отенко Віктор
Викладач

К.т.н., доцент.
Освіта. У 1979 р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка» (інженер-електрик). Працюючи інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, асистентом, старшим викладачем, доцентом приймав участь у дослідженнях та розробках, результати яких впроваджено у виробництві. В 1986 р. присвоєно звання «Кращий молодий винахідник України». Кандидатську дисертацію захистив у 1998 р. (спеціальність 05.13.05 – «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування»). В 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматики і телемеханіки.
Основні навчальні дисципліни: алгоритмічні мови та програмування, комп’ютерна графіка, захист програмного забезпечення та програмні методи захисту інформації. Наукові інтереси: число-імпульсне функціональне перетворення інформації, автоматизація синтезу число-імпульсних структур, математичне моделювання число-імпульсних структур, захист програмного забезпечення.
Кількість наукових публікацій: понад 50.

Корнилюк Володимир
Експерт

System Administrator;
Місце праці:
 Nravo.
Освіта:  Національний університет “Львівська політехніка” ( магістр; інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій; 1998 – 2003).
Проекти: Участь в проектуванні, реалізації та експлуатації хостингів для
різних веб-застосунків; високонагружені та відмово-стійкі веб-системи; впровадження DevOps методологій.
Сертифікати: Liferay Certified System Administrator.
Контакти: vkornylyuk@nravo.com

Алгоритмічні мови та програмування.
НУ «ЛП» ІКТА, Каф. ЗІ
Викладач: Отенко Віктор
Експерт: Корнилюк Володимир
Отенко Віктор
Викладач

К.т.н., доцент.
Освіта. У 1979 р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка» (інженер-електрик). Працюючи інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, асистентом, старшим викладачем, доцентом приймав участь у дослідженнях та розробках, результати яких впроваджено у виробництві. В 1986 р. присвоєно звання «Кращий молодий винахідник України». Кандидатську дисертацію захистив у 1998 р. (спеціальність 05.13.05 – «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування»). В 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматики і телемеханіки.
Основні навчальні дисципліни: алгоритмічні мови та програмування, комп’ютерна графіка, захист програмного забезпечення та програмні методи захисту інформації. Наукові інтереси: число-імпульсне функціональне перетворення інформації, автоматизація синтезу число-імпульсних структур, математичне моделювання число-імпульсних структур, захист програмного забезпечення.
Кількість наукових публікацій: понад 50.

Корнилюк Володимир
Експерт

System Administrator;
Місце праці:
 Nravo.
Освіта:  Національний університет “Львівська політехніка” ( магістр; інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій; 1998 – 2003).
Проекти: Участь в проектуванні, реалізації та експлуатації хостингів для
різних веб-застосунків; високонагружені та відмово-стійкі веб-системи; впровадження DevOps методологій.
Сертифікати: Liferay Certified System Administrator.
Контакти: vkornylyuk@nravo.com

Web-проектування.
ЛНУ ім.Франка, Факультет прикладної математики та інформатики
Викладач: Коссак Ольга
Коссак Ольга
Викладач

К. ф.-м. н., доцент.
Освіта: 

Основні навчальні дисципліни: 3D-графічні технології, Web-проектування, архітектура комп’ютерних систем, комп’ютерне моделювання, машинна графіка, основи криптології.
Наукові інтереси: 
Кількість наукових публікацій:

Основи програмування (інформатика).
ЛНУ ім.Франка, Факультет прикладної математики та інформатики
Викладач: Клакович Леся
Клакович Леся
Викладач

К. ф.-м. н., доцент.
Освіта: 

Основні навчальні дисципліни: архітектура сучасних операційних систем, математична логіка та теорія алгоритмів, основи програмування, програмне забезпечення, програмування.
Наукові інтереси: 
Кількість наукових публікацій:

Системи та мережі доступу
НУ «ЛП» ІТРЕ, Каф. ТК
Викладач: Лаврів Орест
Лаврів Орест
Викладач

Асистент.
Освіта: 

Основні навчальні дисципліни: системи та мережі доступу, розподілені сервісні системи та cloud-технології…
Наукові інтереси:
Кількість наукових публікацій:

Основи програмування
НУ «ЛП» ІКНІ, Каф. ІСМ
Викладач: Ришковець Юрій
Ришковець Юрій
Викладач

К.т.н., старший викладач.
Освіта. У 2006 р. з відзнакою закінчив інститут фізики, математики та інформатики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Інформатика” і отримав кваліфікацію математик-програміст, викладач інформатики; 2010-2013 рр. – аспірант Національного університету “Львівська політехніка”; У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного університету “Львівська політехніка” за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
Основні навчальні дисципліни: комп’ютерні мережі, операційні системи, системна інтеграція та адміністрування.
Наукові інтереси: реляційні бази даних та бази часово-залежних даних; методи та засоби побудови Веб-галерей з урахуванням інтересу користувача; консолідація даних при організації мультимедійного середовища; електронне урядування.
Кількість наукових публікацій: понад 25.

Об’єктно-орієнтоване програмування.
НУ «ЛП» ІМФН, Каф. ПМ
Викладач: Алєксєєв Владислав
Алєксєєв Владислав
Викладач

К. т. н., доцент.
Освіта.
У 2002 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Прикладна математика». 2009 — захистив кандидатську дисертацію «Математичні моделі каталітичних процесів на металевих поверхнях» за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».
Основні навчальні дисципліни:  об’єктно-орієнтоване програмування (лекції, лабораторні), системне програмування (лабораторні), методолгія промислової розробки програмних продуктів (лабораторні).
Наукові інтереси: роль контентної стратегії в управлінні веб-проектом.
Кількість наукових публікацій:  понад 50.

Архітектура комп’ютерів та комп’ютерних систем.
НУ «ЛП» ІМФН, Каф. ПМ
Викладач: Топилко Петро
Топилко Петро
Викладач
Місце праці:

К.Т.Н. (Асистент)

Освіта:

У 2010 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Прикладна математика». Тема дипломної роботи: « Геоінформаційна технологія формування кадастру емісій парникових газів для м.Кам’янець-Подільський».

2014 — кандидат технічних наук за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи». Тема дисертації: Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів при виробництві електро- та теплоенергії в Україні та Польщі.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02— математичне моделювання та обчислювальні методи. — Національний університет «Львівська політехніка», 2014.

Навчальні дисципліни:

Математичні моделі екологічних процесів;

методи захисту інформації в інформаційних мережах:

методи оптимізації, методологія промислової розробки програмних продуктів та інтелектуальна власність;

архітектура комп’ютерів та комп’ютерних систем.

К-сть публікацій:

Понад 30 наукових публікацій

Проблемно-орієнтоване програмування (С, С++).
НУ «ЛП» ІКНІ, Каф. САПР
Викладач: Андрійчук Михайло
Андрійчук Михайло
Викладач

К. т. н., доцент.
Освіта. 
Львівський державний університет, факультет прикладної математики і механіки, 1976; аспірантура, Інститут прикладних проблем механіки і математики (ІППММ), 1985-1987; кандидатська дисертація «Числове розв’язування нелінійнмх задач синтезу двовимірних замкнутих антен складної форми», Київський державний університет, 1987.
Основні навчальні дисципліни: Алгоритмізація та програмування.
Наукові інтереси: аналітико-числове дослідження нелінійних рівнянь типу Гаммерштейна, які виникають в теорії синтезу випромінюючих систем за заданими амплітудними характеристиками; моделювання, розрахунок і оптимізація параметрівантенних систем.
Кількість наукових публікацій:  понад 50.

Групова динаміка і комунікації.
НУ «ЛП» ІКНІ, Каф. ПЗ
Старший викладач: Мельник Наталія
Coach, gestalt consultant. Director, co-founder at Lviv PM school;: Шпот Наталія
Мельник Наталія
Старший викладач
Місце праці:

ЛДПУ

Освіта:

Аспірантура ДУ”ЛП”, 1994-1997;Львівський політехнічний інститут, електрофізичний факультет, спеціальність “Прикладна математика”, 1992 р.

Навчальні дисципліни:

Групова динаміка та комунікації, чисельні методи

К-сть публікацій:

Понад 25 наукових публікацій

 

Шпот Наталія
Coach, gestalt consultant. Director, co-founder at Lviv PM school;
Місце праці:

Lviv PM school

Освіта:

Львівський національний університет ім. І. Франка ( магістр; факультет фізики (бакалавр), факультет електроніки (магістр); 1998 – 2005)

Проекти:

Driving Theory Test System (2001-2002)

Контакти:
 Програмні засоби штучного інтелекту 
НУЛП, ІКНІ, каф. ІСМ
Викладач: Вовк Олена
Експерт: Бакай Олександра
Вовк Олена
Викладач

К.т.н., старший викладач.
Освіта. Державний університет «Львівська політехніка»,1996р., «Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю», інженер-системотехнік. Тема дисертації: Методита засоби підвищення життєздатності веб-сайту як інформаційного продукту.
Основні навчальні дисципліни: інтелектуальна власність, методи та засоби мультимедійних інформаційних систем, математична логіка і теорія алгоритмів, технології сховищ даних.
Наукові інтереси: Методи та засоби підвищення життєздатності веб-сайту як інформаційного продукту.
Кількість наукових публікацій: понад 30.

Бакай Олександра
Експерт

посада;
Місце праці:
Ericpol.
Освіта: Національний університет “Львівська політехніка”.
Проекти:
Сертифікати:
Контакти: oleksandra.bakay@ericsson.com

Розподілені сервісні системи та cloud-технології.
НУ «ЛП» ІТРЕ, Каф. ТК
Викладач: Лаврів Орест
Експерт: Ціздин Мирон
Лаврів Орест
Викладач

Асистент.
Освіта: 

Основні навчальні дисципліни: системи та мережі доступу, розподілені сервісні системи та cloud-технології…
Наукові інтереси:
Кількість наукових публікацій:

Ціздин Мирон
Експерт

Chief Executive Officer at BLPS Content Connections;
Місце праці:
BLPS Content Connections.
Освіта: 
Проекти:
Сертифікати:
Контакти:

Системне програмування.
НУ «ЛП» ІМФН, Каф. ПМ
Викладач: Алєксєєв Владислав
Експерт: Сасник Петро
Алєксєєв Владислав
Викладач

К. т. н., доцент.
Освіта.
У 2002 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Прикладна математика». 2009 — захистив кандидатську дисертацію «Математичні моделі каталітичних процесів на металевих поверхнях» за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».
Основні навчальні дисципліни:  об’єктно-орієнтоване програмування (лекції, лабораторні), системне програмування (лабораторні), методолгія промислової розробки програмних продуктів (лабораторні).
Наукові інтереси: роль контентної стратегії в управлінні веб-проектом.
Кількість наукових публікацій:  понад 50.

Сасник Петро
Експерт

посада;
Місце праці:
 SoftServe.
Освіта: 
Проекти:
Сертифікати:
Контакти:

.Net технології (ASP.Net).
ЛНУ ім..Франка, Факультет прикладної математики та інформатики
Викладач: Ящук Юрій
Експерт: Мандзак Тарас
Ящук Юрій
Викладач

Асистент.
Освіта: 
Основні навчальні дисципліни: .Net технології, бази даних та інформаційні системи, програмне забезпечення, чисельні методи математичної фізики.
Наукові інтереси:
Кількість наукових публікацій:

Мандзак Тарас
Експерт

Team Lead;
Місце праці:
Ericpol.
Освіта: Львівський національний університет ім. І. Франка.
Проекти:
Сертифікати:  R Programming (2014), Machine Learning (2014), Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 Specialist (2013), Developing and Implementing Windows-based Applications with Microsoft Visual C# .NET and Microsoft Visual Studio.NET (2007) та інші.
Контакти: tmandzak@gmail.com

Бази даних та інформаційні системи.
ЛНУ ім.Франка, Факультет прикладної математики та інформатики
Викладач: Літинський Святослав
Експерт: Тимофієв Іван
Літинський Святослав
Викладач

К.т.н., старший викладач.
Освіта. Закінчив Львівський університет, факультет прикладної математики та інформатики (1998–2003), магістр інформатики. Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет прикладної математики та інформатики (2003–2007), аспірантура.
Основні навчальні дисципліни: бази даних та інформаційні системи.
Наукові інтереси: 
Кількість наукових публікацій:

Тимофієв Іван
Експерт

Senior Software Developer;
Місце праці:
 SoftServe.
Освіта:  Вінницький Національний Технічний Університет (Магістр волоконно-оптичних ліній зв’язку; 1994 – 2000);
Проекти: начальник відділу програмно-інформаційного забезпечення ТОВ НВП Гамма (2000 – 2005 ); COINS (07.2011-по цей час).
Сертифікати:  Brainbench RDBMS Concepts; Brainbench Delphi 5.0; Brainbench MS SQL Server 2012 Programming; Brainbench SQL (ANSI).
Контакти: itymof@softserveinc.com

Технології програмування.
НУ «ЛП» ІКТА, Каф. ЗІ
Викладач: Отенко Віктор
Експерт: Корнилюк Володимир
Отенко Віктор
Викладач

К.т.н., доцент.
Освіта. У 1979 р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка» (інженер-електрик). Працюючи інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, асистентом, старшим викладачем, доцентом приймав участь у дослідженнях та розробках, результати яких впроваджено у виробництві. В 1986 р. присвоєно звання «Кращий молодий винахідник України». Кандидатську дисертацію захистив у 1998 р. (спеціальність 05.13.05 – «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування»). В 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматики і телемеханіки.
Основні навчальні дисципліни: алгоритмічні мови та програмування, комп’ютерна графіка, захист програмного забезпечення та програмні методи захисту інформації. Наукові інтереси: число-імпульсне функціональне перетворення інформації, автоматизація синтезу число-імпульсних структур, математичне моделювання число-імпульсних структур, захист програмного забезпечення.
Кількість наукових публікацій: понад 50.

Корнилюк Володимир
Експерт

System Administrator;
Місце праці:
 Nravo.
Освіта:  Національний університет “Львівська політехніка” ( магістр; інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій; 1998 – 2003).
Проекти: Участь в проектуванні, реалізації та експлуатації хостингів для
різних веб-застосунків; високонагружені та відмово-стійкі веб-системи; впровадження DevOps методологій.
Сертифікати: Liferay Certified System Administrator.
Контакти: vkornylyuk@nravo.com

Алгоритмічні мови та програмування, частина 2
НУ «ЛП» ІКТА, Каф. ЗІ
Викладач: Отенко Віктор
Експерт: Корнилюк Володимир
Отенко Віктор
Викладач

К.т.н., доцент.
Освіта. У 1979 р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка» (інженер-електрик). Працюючи інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, асистентом, старшим викладачем, доцентом приймав участь у дослідженнях та розробках, результати яких впроваджено у виробництві. В 1986 р. присвоєно звання «Кращий молодий винахідник України». Кандидатську дисертацію захистив у 1998 р. (спеціальність 05.13.05 – «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування»). В 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматики і телемеханіки.
Основні навчальні дисципліни: алгоритмічні мови та програмування, комп’ютерна графіка, захист програмного забезпечення та програмні методи захисту інформації. Наукові інтереси: число-імпульсне функціональне перетворення інформації, автоматизація синтезу число-імпульсних структур, математичне моделювання число-імпульсних структур, захист програмного забезпечення.
Кількість наукових публікацій: понад 50.

Корнилюк Володимир
Експерт

System Administrator;
Місце праці:
 Nravo.
Освіта:  Національний університет “Львівська політехніка” ( магістр; інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій; 1998 – 2003).
Проекти: Участь в проектуванні, реалізації та експлуатації хостингів для
різних веб-застосунків; високонагружені та відмово-стійкі веб-системи; впровадження DevOps методологій.
Сертифікати: Liferay Certified System Administrator.

Алгоритми та структури даних.
НУ «ЛП» ІКНІ, Каф. ІСМ
Викладач: Шаховська Наталія
Експерт: Романик Тарас
Шаховська Наталія
Викладач

Д. т. н., професор.
Освіта.  У 2000 р. закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за фахом «Інтелектуальні системи прийняття рішень». 2006 р. – кандидат технічних наук. Тема кандидатської дисертації: Моделювання сховищ даних з невизначеністю на основі реляційної моделі. 2007 р. – доцент кафедри інформаційних систем та мереж. 2012 р. – доктор технічних наук. Тема докторської дисертації: Організація просторів даних у складних інформаційних системах. 2013 р. – професор кафедри інформаційних систем та мереж.
Основні навчальні дисципліни: технології сховищ даних; організація баз даних; алгоритми і структури даних; проектування проблемно-орієнтованих систем.
Наукові інтереси: простори та сховища даних,інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, методи інтеграції та агрегації даних, методи усунення невизначеностей, проектування розподілених інформаційних систем.
Кількість наукових публікацій:  понад 50.

Романик Тарас
Експерт

Technical Lead
Місце праці: Conscensia.
Освіта: Національний університет водного господарства та природокористування ( магістр; комп’ютерні науки та прикладна математика; 2001 – 2006); Lviv business-school of UCU (Master, Innovations and Entrepreneurship; 2).
Сертифікати: Web Application Architectures (2014), Developing Windows Azure and Web Services (2013), Pattern-Oriented Software Architectures for Concurrent and Networked Mobile Devices and Clouds(2013), Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications (2013) та інші.
Контакти: rredcat@gmail.com

Візуальне програмування.
НУ «ЛП» ІМФН, Каф. ПМ
Викладач: Строчик Микола
Експерт: Стефюк Назар
Строчик Микола
Викладач

К. ф.-м. н., старший викладач.
Освіта.
 У 1981 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Математика”; 2007 — кандидат фізико – математичних наук за спеціальністю “Математичний аналіз”.
Основні навчальні дисципліни: Математичний аналіз, візуальне програмування.
Наукові інтереси: математичний аналіз.
Кількість наукових публікацій:  понад 30.

Стефюк Назар
Експерт

UX Designer;
Місце праці:
 SoftServe.
Освіта:  Львівська академія мистецтв; (1996 – 2001);
Проекти: SAAS healthcare solution for billing management (2014 ); Mobile Recovery Application (2014).
Контакти: nstef@softserveinc.com

WEB – програмування.
НУ «ЛП» ІКТА, Каф. БІТ
Викладач: Сколоздра Мирослава
Експерт: Шуварик Роман
Сколоздра Мирослава
Викладач
К.т.н., асистент.
Освіта. У  2005 році закінчила Львівську політехніку, інститут комп’ютерних технологій автоматики та метрології. Працюючи асистентом кафедри,  приймала участь  у дослідженнях, результати яких проваджені у навчальний процес. Кандидатську дисертацію захистила 2013 році (спеціальність 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення).
Основні навчальні дисципліни: веб програмування, адміністрування в захищених інформаційних системах.
Наукові інтереси:  безпека інформаційних систем.
Кількість наукових публікацій: понад 25.
Шуварик Роман
Експерт

Senior Software Developer;
Місце праці: SoftServe.
Освіта: НУ “Львівська політехніка” (Master of Software Engineering, Artificial Intelligence, ТДТУ ім. Пулюя (Bachelor of Automated Systems, Computer Software Engineering, 2005-2009).
Проекти: DataIntegration system (09.2013-по цей час); Next Generation Firewall (02.2013-09.2013); Scientific work monitoring system (07.2013-0.92013).
Сертифікати: CIW Javascript Specialist; Brainbench JavaScript 1.8.
Контакти: rshuv@softserveinc.com

Алгоритмічні мови та програмування.
НУ «ЛП» ІКТА, Каф. ЗІ
Викладач: Отенко Віктор
Експерт: Корнилюк Володимир
Отенко Віктор
Викладач

К.т.н., доцент.
Освіта. У 1979 р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка» (інженер-електрик). Працюючи інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, асистентом, старшим викладачем, доцентом приймав участь у дослідженнях та розробках, результати яких впроваджено у виробництві. В 1986 р. присвоєно звання «Кращий молодий винахідник України». Кандидатську дисертацію захистив у 1998 р. (спеціальність 05.13.05 – «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування»). В 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматики і телемеханіки.
Основні навчальні дисципліни: алгоритмічні мови та програмування, комп’ютерна графіка, захист програмного забезпечення та програмні методи захисту інформації. Наукові інтереси: число-імпульсне функціональне перетворення інформації, автоматизація синтезу число-імпульсних структур, математичне моделювання число-імпульсних структур, захист програмного забезпечення.
Кількість наукових публікацій: понад 50.

Корнилюк Володимир
Експерт

System Administrator;
Місце праці:
 Nravo.
Освіта:  Національний університет “Львівська політехніка” ( магістр; інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій; 1998 – 2003).
Проекти: Участь в проектуванні, реалізації та експлуатації хостингів для
різних веб-застосунків; високонагружені та відмово-стійкі веб-системи; впровадження DevOps методологій.
Сертифікати: Liferay Certified System Administrator.
Контакти: vkornylyuk@nravo.com

Алгоритмічні мови та програмування, частина 1.
НУЛП, ІКТА, каф. ЗІ
Викладач: Отенко Віктор Іванович
Експерт: Корнилюк Володимир
Отенко Віктор Іванович
Викладач

К.т.н., доцент.
Освіта. У 1979 р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка» (інженер-електрик). Працюючи інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, асистентом, старшим викладачем, доцентом приймав участь у дослідженнях та розробках, результати яких впроваджено у виробництві. В 1986 р. присвоєно звання «Кращий молодий винахідник України». Кандидатську дисертацію захистив у 1998 р. (спеціальність 05.13.05 – «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування»). В 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматики і телемеханіки.
Основні навчальні дисципліни: алгоритмічні мови та програмування, комп’ютерна графіка, захист програмного забезпечення та програмні методи захисту інформації. Наукові інтереси: число-імпульсне функціональне перетворення інформації, автоматизація синтезу число-імпульсних структур, математичне моделювання число-імпульсних структур, захист програмного забезпечення.
Кількість наукових публікацій: понад 50.

Корнилюк Володимир
Експерт

System Administrator;
Місце праці:
 Nravo.
Освіта:  Національний університет “Львівська політехніка” ( магістр; інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій; 1998 – 2003).
Проекти: Участь в проектуванні, реалізації та експлуатації хостингів для
різних веб-застосунків; високонагружені та відмово-стійкі веб-системи; впровадження DevOps методологій.
Сертифікати: Liferay Certified System Administrator.
Контакти: vkornylyuk@nravo.com

Бази даних та інформаційні системи
НУ «ЛП» ІМФН, Каф. ПМ
Викладач: Гладун Володимир
Експерт: Тимофієв Іван
Гладун Володимир
Викладач

К. ф.-м. н., доцент.
Освіта.
 У 2000 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Прикладна математика»; 2007 — кандидат фізико — математичних наук за спеціальністю «Математичний аналіз». Тема дисертації: Аналіз стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01— математичний аналіз. — Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2007.
Основні навчальні дисципліни: математичний аналіз, бази даних та інформаційні системи, системне програмування.
Наукові інтереси: аналіз стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів; багатовимірні множини стійкості гіллястих ланцюгових дробів загального та спеціального виглядів з комплексними елементами і підпослідовностей їх підхідних дробів.
Кількість наукових публікацій:  понад 70.

Тимофієв Іван
Експерт

Senior Software Developer;
Місце праці:
 SoftServe.
Освіта:  Вінницький Національний Технічний Університет (Магістр волоконно-оптичних ліній зв’язку; 1994 – 2000);
Проекти: начальник відділу програмно-інформаційного забезпечення ТОВ НВП Гамма (2000 – 2005 ); COINS (07.2011-по цей час).
Сертифікати:  Brainbench RDBMS Concepts; Brainbench Delphi 5.0; Brainbench MS SQL Server 2012 Programming; Brainbench SQL (ANSI).
Контакти: itymof@softserveinc.com

Основи командної розробки ПЗ
НУЛП, ІКНІ, каф. ПЗ
Викладач: Макар Володимир
Експерт: Мельник Володимир
Макар Володимир
Викладач

К. т. н., доцент.
Освіта.  У 2004 р. – вчене звання доцента; 1999 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 01.05.02 “математичне моделювання та обчислювальні методи”, тема дисертації “Математичне моделювання механычних коливальних процесів в силових напівпровідникових приладах на основі методу скінченних елементів”; 1994-1997 рр. – аспірант кафедри прикладної математики Львівського державного університету імені Івана Франка; 1989-1994 рр. – Львівський державний університет імені Івана Франка, факультет прикладної математики, спеціальність прикладна математика.
Основні навчальні дисципліни: основи командної розробки програмного забезпечення; основи програмування; удосконалення процесів інженерії програмного забезпечення.
Наукові інтереси: математичне моделювання задач математичної фізики на основі сучасних чисельних методів.
Кількість наукових публікацій:  понад 40.

Мельник Володимир
Експерт

Project Manager;
Місце праці:
 Eleks Software.
Освіта:  Національний університет “Львівська політехніка” ( магістр; інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій; 2004 – 2009).
Проекти: Enterprise Mobility Solutions for Retail (USA; Developer, Project Manager); Mobility Solution for Time Tracking for Healthcare (USA; Project Manager); Body Composition & Fluid Monitoring Systems (Isle of Man; Project Manager).
Сертифікати:  Microsoft Certified Professional Developer, 2011.
Контакти: volodymyr.melnyk@eleks.com

Основи програмування.
НУЛП, ІКНІ, каф. ІСМ
Викладач: Ришковець Юрій
Експерт: Кацалап Андрій
Ришковець Юрій
Викладач

К.т.н., старший викладач.
Освіта. У 2006 р. з відзнакою закінчив інститут фізики, математики та інформатики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Інформатика” і отримав кваліфікацію математик-програміст, викладач інформатики; 2010-2013 рр. – аспірант Національного університету “Львівська політехніка”; У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного університету “Львівська політехніка” за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
Основні навчальні дисципліни: комп’ютерні мережі, операційні системи, системна інтеграція та адміністрування.
Наукові інтереси: реляційні бази даних та бази часово-залежних даних; методи та засоби побудови Веб-галерей з урахуванням інтересу користувача; консолідація даних при організації мультимедійного середовища; електронне урядування.
Кількість наукових публікацій: понад 25.

Кацалап Андрій
Експерт

Technical leader;
Місце праці:
 SoftServe.
Освіта:  Вінницький національний технічний університет (specialist, computer systems and networks; 2004 – 2009)
Проекти: Patch Manager; DW Central Server; Network topology mapper; Network monitoring solution internationalization.
Сертифікати:  Microsoft TS: Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4 (513); Microsoft TS: Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4 (515).
Контакти: akats@softserveinc.com

Технології програмування, частина 1.
НУЛП, ІКТА, каф. ЗІ
Викладач: Отенко Віктор
Експерт: Корнилюк Володимир
Отенко Віктор
Викладач

К.т.н., доцент.
Освіта. У 1979 р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка» (інженер-електрик). Працюючи інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, асистентом, старшим викладачем, доцентом приймав участь у дослідженнях та розробках, результати яких впроваджено у виробництві. В 1986 р. присвоєно звання «Кращий молодий винахідник України». Кандидатську дисертацію захистив у 1998 р. (спеціальність 05.13.05 – «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування»). В 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматики і телемеханіки.
Основні навчальні дисципліни: алгоритмічні мови та програмування, комп’ютерна графіка, захист програмного забезпечення та програмні методи захисту інформації. Наукові інтереси: число-імпульсне функціональне перетворення інформації, автоматизація синтезу число-імпульсних структур, математичне моделювання число-імпульсних структур, захист програмного забезпечення.
Кількість наукових публікацій: понад 50.

Корнилюк Володимир
Експерт

System Administrator;
Місце праці:
 Nravo.
Освіта:  Національний університет “Львівська політехніка” ( магістр; інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій; 1998 – 2003).
Проекти: Участь в проектуванні, реалізації та експлуатації хостингів для
різних веб-застосунків; високонагружені та відмово-стійкі веб-системи; впровадження DevOps методологій.
Сертифікати: Liferay Certified System Administrator.
Контакти: vkornylyuk@nravo.com

Стань ІТ Експертом!

Христина Мартиняк
Координатор проекту

«Маєш запитання чи пропозиції або хочеш долучитися до проекту? Будь ласка, пиши мені на khrystyna.martynyak@itcluster.lviv.ua »

Часті запитання по проекту

 • Навіщо змінювати якість надання ІТ освіти у вищих навчальних закладах України?

  У ВНЗ викладається забагато застарілої та неактуальної інформації. Студентам зазвичай потрібно йти на ІТ курси чи у відповідні академії, щоб отримати актуальні знання та навички. Тобто базові знання вузи надають, але цього явно не достатньо для початківців, так як ІТ сфера постійно рухається і досить часто студенти вивчають мови програмування, які вже майже не використовуються в реальному житті.

 • Які саме дисципліни проект планує модернізовувати?

  Список минулорічних та цьогорічних дисциплін можна переглянути у нас на сайті

 • Чим цей проект займається?

  Проект IT Expert намагається модернізувати ІТ освіту в університетах міста. Ми залучаємо досвідчених експертів із провідних ІТ компаній до співпраці із викладачами аби донести до студентів практичні знання і покращити рівень освіти.

 • Хто може брати участь?

  Усі працівники компаній-учасників Кластеру, які проживають у Львові. Дізнатися, чи є твоя компанія у Кластері, ти можеш тут.

Новини проекту

Інші новини